Du søgte efter støjforurening

Viser 1-11 af 11

 1. støjforurening

  støj, der virker generende i miljøet og kan forårsage høreskader, forstyrre dyrelivet o.l. Trafikstøj fra veje er den væsentligste støjkilde i Danmark... Læs mere

 2. Støjforurening

  Støjforurening skyldes primært støj fra trafik, især vejtrafik. Støj kan medføre bl.a. stress, søvnbesvær og nedsat koncentratio... ... Læs mere

 3. støjafskærmning

  ... opsætning af støjskærme eller anlæggelse af støjvolde og beplantninger, der dæmper støjens udbredelse. Støjafskærmning anvendes for at sikre et ti... Læs mere

 4. støjdæmpning

  metoder til reduktion af uønsket lyd. Den mest effektive metode er at dæmpe støjen ved kilden, fx industri- og husholdningsmaskiner samt bil- og flymotorer,... Læs mere

 5. skov - Danmarks skove

  Mange oplever de danske skove som uberørt natur, men næsten al skov i Danmark er i dag menneskeskabt. Der er næppe nogen anden arealanvendelse, der skal o... Læs mere

 6. støj

  uønsket lyd enten som baggrundsstøj, der hindrer eller vanskeliggør opfattelsen af ønskede lyde, eller som generende og ofte varierende højt lydniveau. ... Læs mere

 7. støjskader

  høreskader forårsaget af kraftig lyd. I lettere tilfælde vil der ikke være gener, men en høreprøve (... ... Læs mere

 8. Fritz Ingerslev

  6.7.1912-5.2.1994, dansk civilingeniør, dr. techn., internationalt anerkendt ekspert i akustik, lydteknik og støj. Ingerslev var leder af Lydteknisk Laborato... Læs mere

 9. forurening

  menneskeskabt påvirkning af vore omgivelser med stoffer, energi eller støj, som forringer livsbetingelserne for de levende organismer, evt. mennesket selv... Læs mere

 10. Fritz Ingerslev

  Fritz Halfdan Bent Ingerslev,  6.7.1912-5.2.1994, civilingeniør. Fritz Ingerslev blev student 1930 fra Randers og tog 1936 polyteknisk eksamen som elektroi... Læs mere

 11. Colombia - geografi

  En stor del af befolkningen og den økonomiske aktivitet er koncentreret til et begrænset område imellem ... ... Læs mere

Viser 1-11 af 11

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki