Du søgte efter standardisere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. standardisere

  (eng. standardise), fastsætte bestemte mål el. kvalitetskrav for varer og ydelser; gøre ensartet. ... Læs mere

 2. typisere - standardisere

  (af gr. type + ty./fr. -isere), fremstille som type (således at de individuelle egenskaber ikke kommer frem); standardisere. ... Læs mere

 3. Sofie Rifbjerg

  1886-1981, dansk pædagog og psykolog, lærereksamen 1911, hjælpeskolelærer, skolepsykolog og skoleinspektør 1914-54. Hun deltog i skoleforsøg i 1920'erne,... Læs mere

 4. spørgeskema

  redskab, der især anvendes i survey-undersøgelser inden for samfundsvidenskaberne og af analyseinstitutter som fx Gallupinstitutet til in... ... Læs mere

 5. etalonnage

  (af fr. étalonnage, af étalonner standardisere, justere), justering. ... Læs mere

 6. olietønde

  ...steel pan, i musik betegnelse for oversavet olietønde, hvis flade bund er banket konkav; bruges som stemt slagtøjsinstrument; opstod i 1930'erne og 1940'e... Læs mere

 7. ringmærkning

  mærkning af fugle med mærker, der er forsynet med et nummer (eller en bogstav-tal-kombination) til genkendelse ved senere fund eller genfangst samt med en... Læs mere

 8. perikon

  perikum, Hypericum, planteslægt med ca. 370 arter i perikonfamilien, overvejende udbredt i tempererede egne; dog forekommer flere arter i tropiske højbjer... Læs mere

 9. ISO

  ...International Organization for Standardization, verdensomspændende sammenslutning af nationale standardiseringsorganer oprettet 1946 med hovedsæde i Gen... Læs mere

 10. surhedsgrad

  ...aciditet, mål for koncentrationen af hydrogenioner i en opløsning. I rent vand findes en beskeden del af molekylerne som hydrogenioner og hydroxidioner ... Læs mere

 11. børs

  mødested for organiseret handel med varer, valuta og værdipapirer. Af hensyn til markedets funktion standardiseres de omsatte effekter, som normalt ikke er... Læs mere

 12. Niels Hjorth

   4.8.1919-5.11.1990, læge. Født i Odense (Skt. Hans). Efter studentereksamen fra Odense katedralskole 1938 studerede H. medicin ved Kbh.s universitet og t... Læs mere

  Tags:

 13. hausa

  vestafrikansk folk hovedsagelig bosat i det nordlige Nigeria og østlige Niger. Hausa, som udgør 15-20 mio. mennesker, ernærer sig primært ved agerbrug og h... Læs mere

 14. Mål og vægt

  Frem til 1600-tallet fandtes der ikke ensartede mål i Danmark. De enkelte byer og landsdele havde længde- og rummål og vægtenheder, der måske nok hed de... Læs mere

 15. trafik - trafikinformatik

  Trafikinformatik eller transporttelematik er metoder og tekniske systemer baseret på informationsteknologi og telekommunikation, som har til formål at for... Læs mere

 16. Sofie Rifbjerg

  Sofie Marie Rifbjerg,  31.12.1886-12.9.1981, børnepsykolog. Sofie Rifbjerg tog præliminæreksamen 1904 (Slagelse), var privatlærerinde 1904–07, lærer ... Læs mere

 17. allergi

  overfølsomhed, sygdom hos mennesker og dyr, hvorved ... ... Læs mere

 18. Osmannerriget

  muslimsk statsdannelse i Mellemøsten og det sydøstlige Europa ca. 1300-1923. Riget er navngivet efter ... ... Læs mere

 19. Kortlægning, metodik og dataindsamling

  Kortlægning af udbredelsen af Danmarks 88 pattedyrarter var metodisk set ikke nogen nem sag. De forskellige arter har så vidt forskellige adfærdsformer, ... Læs mere

 20. arbejde

  ... I nyere tid identificerer man ofte arbejde med lønarbejde eller med det at have et job — fx når man taler om arbejdsløshed — men det er trods alt ku... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki