Du søgte efter statistik

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. statistik

  videnskab, som i sin oprindelige betydning omfatter en metodisk, empirisk funderet beskrivelse af samfundsforhold vha. indsamling og systematisering af talma... Læs mere

 2. statistik (Teoretisk statistik)

  I en statistisk analyse forsøges væsentlige fakta adskilt fra de tilfældigheder, der kan opstå i data. Idéen kan udtrykkes ved, at observerede data best... Læs mere

 3. Danmarks Statistik

  i årene 1878-1970 gennemgående titel på omfattende, talbaserede helhedsbeskrivelser af danske samfunds- og erhvervsforhold. Værkerne har deres rod i 1700-t... Læs mere

 4. bayesiansk statistik

  efter Thomas Bayes (1702-61), i statistiske modeller betegnelse for estimation og test af parameterværdier via en kombination af information fra det foreligge... Læs mere

 5. beskrivende statistik

  deskriptiv statistik, en fællesbetegnelse for en række statistiske metoder, hvor resultatet af en statistisk opgørelse præsenteres på enkel måde i tab... Læs mere

 6. Danmarks Statistik

  selvstændig statsinstitution under Økonomi- og Indenrigsministeriet, etableret ved kongelig resolution i 1850 under Indenrigsministeriet som Det Statistisk... Læs mere

 7. Teoretisk statistik

  I en statistisk analyse forsøges væsentlige fakta adskilt fra de tilfældigheder, der kan opstå i data. Idéen kan udtr... ... Læs mere

 8. arbejdsløshed - statistik

  Arbejdsløshedsstatistik opgøres i de fleste lande efter ILO's retningslinjer; se også ... ... Læs mere

 9. Arbejdsmarked - statistik

  Formålet med arbejdsmarkedsstatistik er måling af udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Der opstilles tal for udviklingen, dvs. med hovedvægt på ... Læs mere

 10. Analyseinstitutter og international statistik

  Ordet gallupundersøgelse anvendes ofte som betegnelse for en stikprøveundersøgelse, fx af befolkningens politiske observans, selvom undersøgelsen evt. for... Læs mere

 11. Matematik og statistik

  Matematikken beskæftiger sig med behandling af tal (aritmetik) og figurer (geometri). Efterhånden har den udviklet sig til en generel videnskab om abs... ... Læs mere

 12. Samfund og statistik

  Samfundsforhold kan beskrives på grundlag af indsamlede taloplysninger, der systematiseres og ofte sammenstilles i tabelform. Læs bl.a. om socials... ... Læs mere

 13. Statistik, biografier

  George Gallup var en pioner inden for den praktiske organisering af stikprøveindsamling og grundlægger af Gallupinst... ... Læs mere

 14. nationalregnskab (Relationen til anden statistik)

  Pga. nationalregnskabets centrale rolle i økonomiske analyser er det væsentligt, at andre typer af statistiske opgørelser kan forbindes med nationalregnskab... Læs mere

 15. statistisk

  (se statistik), vedr. statistik; som indeholder systematiske talmæssige oplysninger. ... Læs mere

  Tags:

 16. frekvens

  i statistik relativ hyppighed. Hvis fx en bestemt observation optræder i 8 ud af 20 tilfælde, siges dens frekvens at være 8/20 = 0,4. ... Læs mere

  Tags:

 17. kovarians

  ... (af ko- og ... ... Læs mere

  Tags:

 18. median

  (af mlat. medianus 'midterst, mellemst', af lat. medius 'i midten'), i statistik den midterste måling (eller ... ... Læs mere

  Tags:

 19. bureaustatistik

  et lands officielle statistik i betydningen talproduktion. Se Danmarks Statistik og statistik. ... Læs mere

 20. decil

  (afledn. af lat. decem 'ti'), delepunkterne for en inddeling af et talmateriale i ti grupper fra de 10% mindste tal etc. op til de 10% største. Se også beskr... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki