Du søgte efter stenkul

Viser 41-60 af 73

 1. gasværk

  ... anlæg til fremstilling af kulgas ud fra stenkul eller brunkul....I 1792 begyndte skotten W. Murdock (1754-1839), en af James Watts medarbejdere, at fremst... Læs mere

 2. Karbon

  Kultid, geologisk periode for ca. 354-290 mio. år siden. Karbon udgør den næstyngste periode i Jordens oldtid, ... ... Læs mere

 3. forbrænding

  i kemi en proces, der forløber under udvikling af lys og varme. Ved processen bliver et stof (brændsel, brændstof) oxideret, og der er i reglen tale om e... Læs mere

 4. Čechy

  ... ty. Böhmen, landsdel i Tjekkiet, der omfatter de vestlige 2/3 af landet; 52.770 km2, 6,4 mio. indb. (2005). Čechy udgør et kuperet højland i 200-800 m ... Læs mere

 5. aromatiske forbindelser

  ... i den organiske kemi forbindelser afledt af benzen, C6H6. Omkring 30% af alle kendte organiske forbindelser ... ... Læs mere

 6. Essen

  by i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen 15 km øst for Duisburg; 574.600 indb. (2010). Essen er største by og centrum i ... ... Læs mere

 7. Hviderusland (Geografi)

  Landet består mod nord af et bakket morænelandskab med mange lavninger opfyldt af moser og småsøer. I midten af landet strækker et øst-vestgående bakk... Læs mere

 8. Sverige - geografi

  Det gamle svenske kerneland udgøres af egnen omkring Uppsala og Det Mellemsvenske Sund, i dag ... ... Læs mere

 9. kul (Anvendelse)

  Den største del af kulproduktionen anvendes direkte som brændsel. En voksende del undergår en eller anden forædlingsproces: afgasning, forgasning eller h... Læs mere

 10. kul (Historie)

  ... Læs mere

 11. kul (Egenskaber og sammensætning)

  Stenkul indeholder typisk 10-15% uorganiske stoffer, i hovedsagen mineraler fra ler, sand og kalk. Metalsulfider forekommer også. Kulrøgens indhold af svo... Læs mere

 12. jern (historie)

  Jernets ældste historie er knyttet til det østlige Middelhavsområde. Man kan skelne mellem en indledende periode, 2500-1200 f.Kr., hvor jern havde en mege... Læs mere

 13. energiforsyning (Global energiforsyning)

  Verdens samlede produktion af energi i 2004 svarede i energimængde til 10.224 mio. ton olie, hvoraf 37% blev dækket af olie, 27% af kul, 24% af naturgas, 6... Læs mere

 14. Tyskland - geografi

  Landskab Hele Nordtyskland er et lavlandsområde, som består af moræne- og smeltevandsaflejringer. Kystområdet ud mod Nordsøen består for en stor dels ... Læs mere

 15. Australien - geografi

  Australien tilhører den højtudviklede, industrialiserede del af verden, men ligger isoleret i forhold til denne. Der er 15.000 km til Europa, 12.000 km til... Læs mere

 16. kul (Reserver)

  Verdens samlede udvindbare kulreserver er i 1996 opgjort til 1030 mia. t med omtrent lige store mængder stenkul og brunkul. Dette tal dækker den kulmængd... Læs mere

 17. tønde

  1) gammelt dansk volumenmål anvendt i middelalderen og frem til metersystemets indførelse i 1907 til afmåling af handelsvarer. Tøndemålets størrelse... Læs mere

 18. brændsel

  et stof, som kan forbrændes for at skaffe varme eller andre energiformer, fx mekanisk energi via forbrænding i en motor. Brændsel kan opdeles i tre hovedgru... Læs mere

 19. gas

  (efter den nederl. udtale af gr. chaos 'gab, svælg, luftrum', fra 1600-t. brugt om luftarter), brændbar gasblanding, som benyttes industrielt eller i hushold... Læs mere

 20. Anholt Fyr

  fyr på Anholt og det ældste aktive ... ... Læs mere

Viser 41-60 af 73

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki