Du søgte efter styrelse

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. styrelse

  se direktorat. ... Læs mere

 2. Grønlands Styrelse

  øverste administrative organ vedrørende Grønland 1925-50. Grønlands Styrelse efterfulgte Styrelsen af Kolonierne i Grønland, oprettet i 1908, og blev selv... Læs mere

 3. offentlig styrelse

  se direktorat. ... Læs mere

 4. folkekirken - styrelse

  Det enkelte sogns anliggender styres af menighedsrådet, bestående af mindst seks folkevalgte medlemmer og med sognets ... ... Læs mere

 5. synodalforfatning

  kirkeordning, der henlægger kirkens styrelse til et hierarkisk opbygget system af kollektive organer (synoder) bestående af såvel præster som lægfolk. Se ... Læs mere

 6. SIDA

  ...Swedish International Development Authority, det svenske udenrigsministeriums styrelse for Sveriges direkte bistand til udviklingslandene; ca. 760 ansatte. ... Læs mere

  Tags:

 7. regionsråd

  folkevalgt råd, der styrer de anliggender, som er henlagt til landets fem regioner fra 1.1.2007. Regionsrådet, hvis medlemstal er fastsat til 41, vælger e... Læs mere

 8. Styrelsesloven

  se universitet (styrelse)... ... Læs mere

 9. guidance

  (eng.), inden for religion Guds styrelse af menneskers handlinger. ... Læs mere

 10. TAP

  det tekniske og administrative personale ved universiteter og højere læreanstalter. Se også universitet (styrelse). ... Læs mere

 11. Posttilsynet

  opr. selvstændig styrelse under Trafikministeriet, oprettet 1995 til at føre tilsyn med Post Danmark samt private postvirksomheder på det danske marked; und... Læs mere

 12. rigsstatistiker

  titel på formanden for den styrelse, som leder Danmarks Statistik. Rigsstatistikeren er også den daglige øverste leder af institutionen. ... Læs mere

 13. resultatkontrakt

  aftale mellem et ministerium og en institution eller styrelse, der fastlægger mål, strategi og resultatkrav for den pågældende kontraktperiode. Se også ko... Læs mere

 14. fristyrelse

  statslig styrelse, som med Finansministeriet har aftalt målbare resultatkrav og særlige frihedsgrader, og som ofte også har indgået flerårige budgetaftale... Læs mere

 15. metakosmion

  (af gr. meta- + kosmos), mellemrum mellem verdenerne, hvor guderne (ifølge den græske filosof Epikur (341-270 f.Kr.)) kunne leve saligt uden at tage sig af v... Læs mere

 16. kommunaldirektør

  kommunens øverste ansatte embedsmand. Borgmesteren har ifølge Loven om kommunernes styrelse den øverste daglige ledelse af den samlede administration, men k... Læs mere

 17. Økonomistyrelsen

  styrelse under Finansministeriet, der varetog opgaver vedr. økonomisystemer samt økonomi- og resultatstyring inden for staten 1995-2011. Efter fusion 2003 ... Læs mere

 18. Danida

  ...DANIDA, Danish International Development Assistance, aktiviteter i Udenrigsministeriet, der er relaterede til Danmarks samarbejde med udviklingslandene. Fra... Læs mere

 19. Udlændingestyrelsen

  styrelse, der står for administration af udlændingelovgivningen, heriblandt førsteinstansbehandlingen af asyl- og visumsager samt sager vedr. familiesamme... Læs mere

 20. Styrelsen for Videregående Uddannelser

  styrelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet, oprettet 2013 ved en sammenlægning af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki