Du søgte efter subsidiær

Viser 1-11 af 11

 1. subsidiær

  som træder i stedet for noget andet, hvis dette bortfalder. ... Læs mere

  Tags:

 2. principal

  (af lat. principalis først, vigtigst, af princeps (s.d.)), oprindelig; hovedsagelig; hoved-; det modsatte af subsidiær. ... Læs mere

 3. kulturtraditionen

  den danske jurist Alf Ross' betegnelse for en subsidiær, uformel ... ... Læs mere

 4. retspleje - retsplejens historie i Danmark - Offentlig påtale i straffesager

  Efter Christian 5.s Danske Lov skulle påtale af straffesager fortsat gennemføres af den private forurettede, men loven indeholdt bestemmelser om offentlig ... Læs mere

 5. Den Internationale Straffedomstol

  ...International Criminal Court, Cour pénale internationale, ICC, domstol, etableret ved den såkaldte Rom-statut, der blev vedtaget på en ... ... Læs mere

 6. Spanien - retssystem

  I middelalderen opstod i de forskellige områder lokale sædvaner, fueros, som i nogle dele af landet har bevaret deres betydning. Endvidere fik Las siete Pa... Læs mere

 7. subsidiaritetsprincippet

  del af den katolske sociallære, hvorefter en overordnet enhed i samfundet ikke må fratage en underordnet enhed ansvar eller kompetence, medmindre det i den... Læs mere

 8. retspleje - retsplejens historie i Danmark

  I middelalderen blev retssager indledt ved, at den private sagsøger i to vidners nærværelse stævnede sagsøgte til tinge (se domstol). Selv alvorlige str... Læs mere

 9. romerret

  jus romanum, den ret, der gjaldt i Romerriget. Denne ret har spillet en afgørende rolle for den europæiske retsudvikling og er en meget vigtig del af kultu... Læs mere

 10. Margrete 1.

  Margrete Valdemarsdatter, 1353-28.10.1412, dronning. Da Margrete 1. 1359 blev trolovet og 1363 gift med folkungen kong Haakon af Norge måtte det forekommet ... Læs mere

 11. Frederik 3.

  18.3.1609-9.2.1670, konge. Som næstældste søn (med titel af hertug) kunne Frederik ikke umiddelbart regne med at blive faderens efterfølger som dansk kon... Læs mere

Viser 1-11 af 11

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki