Du søgte efter sulfo

Viser 1-11 af 11

 1. sulfo

  (forkortet form af lat. sulfur 'svovl'), trivialnavn for salte af sulfonsyrer, RSO3H, der anvendes som detergenter. I 1946 blev den første sulfo, tetrapropyle... Læs mere

 2. sulfo-

  (forkortet sammensætningsform af lat. sulfur 'svovl'), forstavelse for atomgrupperingen −SO3H, der bl.a. findes i benzensulfonsyre, C6H5−SO3H, og sulforav... Læs mere

  Tags:

 3. sulfoxylsyre

  (1. led af sulfox(ider) og -yl), dihydrogendioxosulfat, H2SO2, postuleret, ubestandigt mellemprodukt i visse kemiske reaktioner. Se ... ... Læs mere

  Tags:

 4. sulfoxider

  (af sulfo- og oxider), organiske svovlforbindelser med den generelle formel R2SO, der dannes ved oxidation af sulfider. Dimethylsulfoxid, (CH3)2SO, anv... ... Læs mere

 5. fedtalkoholer

  neutrale, langkædede alkoholer med højt kogepunkt. Tilknytningsordet 'fedt' er historisk forbundet med, at fedtalkoholer oprindelig fremstilledes ud fra natu... Læs mere

 6. sulfonering

  kemisk proces, hvorved organiske forbindelser omdannes til sulfonsyrer, fx benzen til benzensulfonsyre. Sulfonering foretages ved behandling med koncentreret e... Læs mere

 7. sulfonsyrer

  organiske svovlforbindelser afledt af svovlsyre, fx benzensulfonsyre (jf. sulfonering). Sulfonsyrer er stærke syrer og danner salte, der er letopløselige i v... Læs mere

 8. overfladespænding

  egenskab ved grænseflader mellem forskellige væsker eller mellem væsker og gasser, som viser sig ved, at overfladen virker som en udspændt, elastisk memb... Læs mere

 9. sulfonylurinstof

  (1. led af sulfon og -yl), fællesbetegnelse for bredspektrede herbicider (ukrudtsmidler), der dræbe... ... Læs mere

 10. rengøringsmidler

  midler til rengøring af overflader. Rengøringsmetoden kan være mekanisk påvirkning alene, fx sandblæsning af rustent jern, kemisk og fysisk påvirkning, f... Læs mere

 11. svovl (forbindelser)

  Svovl optræder i forbindelser med oxidationstrin −2 og fra +1 til +6 samt i forbindelser, hvor svovl ikke kan tildeles præcise oxidationstrin. Forbindels... Læs mere

Viser 1-11 af 11

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki