Du søgte efter sundhedsvæsen

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. sundhedsvæsen

  samfundets samlede indsats mhp. forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdom og pleje af syge, både i offentligt og privat regi. Inden for sundhedsvæsene... Læs mere

 2. Institut for Sundhedsvæsen

  ...DSI, se Dansk Sundhedsinstitut. ... Læs mere

 3. Det utilstrækkelige sundhedsvæsen

  Velstandsstigning var hele det 20. århundredes langtidstendens i Danmark, og forbedring af folkesundheden var tilsyneladende en trofast ledsager. Brugte man... Læs mere

 4. tavshedspligt - sundhedsvæsen

  Ifølge Sundhedsloven har patienter krav på, at læger og andre sundhedspersoner iagttager tavshed om den viden, som de har fået i forbindelse med deres ar... Læs mere

 5. Danmark - privat service (Privat undervisning og sundhedsvæsen)

  Hovedparten af beskæftigelsen i denne erhvervshovedgruppe knytter sig til privat sundhedsvæsen; kun 5% er beskæftiget med privat undervisning. Den samlede... Læs mere

 6. Dansk Selskab for Intern Medicin

  DSIM, selskab oprettet 1916 med det formål at fremme det videnskabelige studium af intern medicin og efteruddannelsen af speciall... ... Læs mere

 7. medicinalvæsen

  (se medicinal), sundhedsvæsen. ... Læs mere

 8. Helle Merete Nordentoft

  f. 1960, dansk sygeplejerske; cand.comm., ph.d., lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet og koordinator for masteruddannelsen i... Læs mere

 9. Lone de Neergaard

  f. 25.1.1946, dansk læge (1973), speciallæge i samfundsmedicin (1983). Lone de Neergaard blev i 1980 ansat i Sundhedsstyrelsen, uddannelsesafdelingen og sy... Læs mere

 10. Ungarn - sociale forhold

  Den økonomiske omstilling i Ungarn medførte i de første år efter 1989 en sænkning af levestandarden, som var endnu mere drastisk end i Polen og Tjekkiet... Læs mere

 11. medicinal

  (af lat. medicinalis, af medicina), vedr. lægevidenskab el. sundhedsvæsen. ... Læs mere

 12. sundhedstjenesteforskning

  indtil 1994 helsetjenesteforskning, studiet af sundhedsvæsenet som organisation, dvs. dets opgaver, resurser, aktiviteter og resultater; desuden samspillet me... Læs mere

 13. Sundhed.dk

  hjemmeside, der er det offentlige danske sundhedsvæsens portal, etableret 2003. Hensigten med Sundhed.dk er dels at give borgerne bedre muligheder for at br... Læs mere

 14. systemeksport

  (gr. system + lat. eksport), salg til udlandet af principper for tilrettelæggelse af fx sundhedsvæsen el. ældrepleje. ... Læs mere

 15. teknologi

  læren om og studiet af fremgangsmåder og hjælpemidler til at bearbejde og udnytte råstoffer til færdige produkter. Man skelner mellem forskellige teknol... Læs mere

 16. public service

  (eng. public + service tjeneste, opvartning, betjening, (pl:) tjenesteydelser), offentlig tjeneste; statslig tjeneste; væsen (fx sundhedsvæsen); almennyttig ... Læs mere

 17. sygdomsbekæmpende foreninger

  ...patientforeninger, foreninger, der er uafhængige af det offentlige sundhedsvæsen, og hvis opgaver omfatter oplysning, forskning og forebyggelse; tidligere... Læs mere

 18. Saudi-Arabien (Sundhedsforhold)

  Middellevetiden var i 1996 71 år for kvinder og 69 for mænd, en stigning fra 1970 på hhv. 17 og 18 år. Spædbørnsdødeligheden faldt fra 65 pr. 1000 lev... Læs mere

 19. beredskab

  udtryk for, i hvilket omfang, i hvilken grad og med hvilken tidsfrist en statslig eller kommunal myndighed, institution o.l. skal være rede til at løse en pl... Læs mere

 20. Storbritannien (Sundhedsforhold)

  Middellevetiden var i 1997 74,8 år for mænd og 79,9 for kvinder. Spædbørnsdødeligheden var samme år 5,9 pr. 1000 levendefødte. Hjerte-kar-sygdomme var... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki