Du søgte efter suverænitet

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. suverænitet

  i folkeretten det forhold, at en stat ikke skal tåle indblanding i sine indre anliggender fra andre stater. I FN's pagt (se ... ... Læs mere

 2. Statsbegrebet og suverænitet

  Det retslige og institutionelle grundlag for den moderne stat blev etableret i 1700-t., og i de følgende århundreder udbyggedes staten som en centra... ... Læs mere

 3. afståelse

  inden for folkeretten en stats frivillige afgivelse af suverænitet over en del af sit territorium. Afståelse kan ske ved aftale eller ensidigt. Fysisk tilbag... Læs mere

 4. Tadsjikistan - nationalflag

  Flaget blev antaget officielt i 1992. Emblemet i midten, en krone omkranset af syv stjerner, skal symbolisere landets suverænitet samt den ubrydelige foren... Læs mere

 5. Madagaskar - nationalflag

  Flaget blev hejst officielt i 1958. Det bygger på de gamle indfødte dynastiers rød-hvide flag. En stor del af Madagaskars befolkning stammer fra indvandr... Læs mere

 6. erobring

  en stats erhvervelse af fremmed territorium ved hjælp af militære magtmidler. Erobring sker som oftest som led i en væbnet konflikt, hvorunder en krigsføre... Læs mere

 7. Svalbardtraktaten

  ...Paristraktaten, traktat vedtaget 1920 af Norge, Holland, Storbritannien, Danmark, USA, Italien, Frankrig, Sverige og Japan, der anerkendte Norges såkaldte ... Læs mere

 8. verdenssamfund

  verden som et samfund af enkeltindivider snarere end af stater. Et vist normfællesskab og en basal idé om det menneskelige fællesskab ligger til grund for d... Læs mere

 9. Montreuxkonventionen

  ... international aftale fra 1936, som gav Tyrkiet suverænitet over Dardanellerne, Marmarahavet og Bosporus samt ret til at bygge militære installationer lan... Læs mere

 10. politisk union

  en form for international organisation, som indebærer et integreret politisk samarbejde mellem de deltagende nationalstater, dvs. at de enkelte stater afgiv... Læs mere

 11. territorialfarvand

  (1. led af territorium), en kyststats søterritorium; det består af indre og ydre territorialfarvand, adskilt af en basislinje. Det indre territorialfarvand... Læs mere

 12. ligeberettigelse

  dels staters, se suverænitet, dels kvinders, se kvinders retlige stilling, ligestilling og ... ... Læs mere

 13. Besættelsesstatut

  ordning efter 2. Verdenskrig angående forholdet mellem de tre vestlige besættelsesmagters (Storbritannien, Frankrig og USA) magtbeføjelser og Den Tyske Forb... Læs mere

 14. skibschef

  søofficer, der af kompetent national myndighed er udpeget som chef for et af nationens orlogsskibe. Skibschefen har det ultimative ansvar for skib og besætni... Læs mere

 15. sandinisme

  nicaraguansk politisk bevægelse med udgangspunkt i den legendariske guerillaleder Augusto Sandinos idéer o... ... Læs mere

 16. Chicagokonventionen

  ...Convention of International Civil Aviation, det retslige grundlag for international civilflyvning. Chicagokonventionen blev udformet på en konference i Chi... Læs mere

 17. militærfly

  fly, der er indrettet til eller til støtte for militære operationer. Militærfly indgår i og tilhører et lands militære styrker. Ifølge internationale re... Læs mere

 18. stat - statstyper

  Man skelner mellem flere forskellige statstyper: enhedsstater over for forbundsstater, nationalstater over for multietniske stater; territorialstater over fo... Læs mere

 19. Berlinaftalen

  ...Firemagtsaftalen om Berlin, aftale af 3.9.1971 om Berlin, truffet mellem de tre vestmagter Storbritannien, Frankrig og USA på den ene side og Sovjetunionen... Læs mere

 20. Konføderationsartiklerne

  Articles of Confederation, USA's første forfatning 1781-89, udarbejdet af Kontinentalkongressen 1775-76 og forelagt de 13 tidligere britiske kolonier i 177.... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki