Du søgte efter tagrør

Viser 1-20 af 85

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. tagrør

  ...Phragmites australis, art i græsfamilien, udbredt over næsten hele verden og bestanddannende ved vandløb og søer (... ... Læs mere

 2. Phragmites

  ... (gr., afledn. af phragma 'gærde, hegn'), det videnskabelige navn for planteslægten tagrør i græsfamilien.... ... Læs mere

 3. Hesnæs

  fiskerleje i et lavtliggende eng- og sumpområde midt i Østfalsters kystskove 10 km sydøst for Stubbekøbing. Havnen er anlagt 1880. Fiskerlejet præges a... Læs mere

 4. rørgræs

  ...Phalaris arundinacea, art i græsfamilien, almindelig langs søer og vandløb i Danmark. Det er en høj, flerårig plante, der minder om tagrør, men bl.a. ... Læs mere

 5. Maglesø

  sø 5 km nordvest for Sorø; 73 ha. Den indtil 3 m dybe sø ligger i en nord-syd-gående tunneldal med svagt markerede dalsider. Marker og haver når næs... Læs mere

 6. strandsump

  vegetationstype ved kysten. På lavt vand langs beskyttede brakvandskyster samt ved havkyster, hvor ferskvand strømmer ud, er der ofte udviklet en frodig rør... Læs mere

 7. Bastemose

  ... Læs mere

 8. Glenstrup Sø

  langsø i Østjylland 6 km sydøst for Hobro; 3,5 km2. Den fiskerige Glenstrup Sø ligger i en tunneldal, der løber parallelt med ... ... Læs mere

 9. skægmejse

  ...Panurus biarmicus, fåtallig dansk ynglefugl (16,5 cm) af timaliernes familie... ... Læs mere

 10. Gurre Sø

  sø i Nordsjælland 8 km vest for Helsingør; 2,4 km2, 2-5,5 m dyb. Den har en meget uregelmæssig søbred, enkelte småholme og to mindre øer i nord, alle... Læs mere

 11. flydeblad

  bladtype med store luftrum og -kanaler, som sørger for, at bladene holdes flydende på vandoverfladen. ... ... Læs mere

 12. Ravnsø

  1,8 km2 stor sø ca. 10 km nordvest for Skanderborg. Ravnsø ligger i den dybe tunneldal mellem Aarhus og Ry og er næsten helt omgivet af høje, skovklæd... Læs mere

 13. rørsump

  vegetationstype i vådområder. Langs beskyttede bredder af næringsrige søer er der ofte udviklet en frodig vegetation af høje græsser og græslignende ... Læs mere

 14. vandhul

  lille sø i landskabet. Vandhuller er vigtige levesteder for padder og insekter, bl.a. vandbiller og vandtæger. Hvis et vandhul i Danmark er over 100 m2, må... Læs mere

 15. Felsted Kog

   den sydøstlige del af Nissum Fjord ved Storåens udmunding i fjorden; 1680 ha. Den er forbundet med resten af Nissum Fjord ved en rende, Kedlen, ud for ... Læs mere

 16. Gentofte Sø

  sø 8 km nord for København. Den med Brobæk Mose knap 37 ha store og indtil 1,6 m dybe sø fremtræder som en parksø med flere tagrørs-øer i den vestlig... Læs mere

 17. stråtag

  tagdækning bestående af bundter af tagrør eller halm (strå), der sys eller bindes på et underlag af lægter (tidligere rafter). Først lægges et jævnt d... Læs mere

 18. reed

  (eng. reed egl. tagrør o.l.), inden for musik blad i blæseinstrument. ... Læs mere

  Tags:

 19. strandeng

  vegetationstype ved kyster. Langs beskyttede saltvands- og brakvandskyster udvikles der på lavtliggende arealer, som regelmæssigt oversvømmes med havvand... Læs mere

 20. rodzoneanlæg

  lavteknologisk spildevandsrensningsanlæg, som består af en bundfældningstank, der kan være en ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 85

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki