Du søgte efter tolerere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. tolerere

  (fra fr. tolérer el. lat. tolerare tåle, udholde; tolerere er beslægtet med da. tåle), tåle; finde sig i. ... Læs mere

  Tags:

 2. overgangsobjekt

  psykoanalytikeren Donald W. Winnicotts betegnelse for en type af objekter, der i særlig grad befordrer barnets udvikling i alderen 4-12 måneder. Det kan fx v... Læs mere

 3. Jan Skácel

  1922-1989, tjekkisk forfatter. Skácel, der var litteraturredaktør ved radioen og for et betydningsfuldt tidsskrift, debuterede som lyriker 1957. Efter 1970 k... Læs mere

 4. viskoelasticitet

  (1. led se viskose), materialeegenskab, som viser sig ved, at visse materialer reagerer både elastisk og viskost (dvs. som en væske). Fx vil en silketråd be... Læs mere

 5. begrænsende faktor

  miljøfaktor, der begrænser organismers vækst, formering og udbredelse. Den tyske kemiker Justus von Liebig fremførte i 1800-t. de... ... Læs mere

 6. Jurij Lotman

  1922-1993, russisk litteraturforsker. Fra 1963 var Lotman professor ved Tartu Universitet i Estland. Her ledede han i en snes år en række sommerseminarer, so... Læs mere

 7. brushane

  ...Philomachus pugnax, vadefugl af rylernes underfamilie inden for sneppefuglene. Brushanen er større end de fleste ryler (hanner 26-30 cm, hunner 20-24 ... Læs mere

 8. Tirso de Molina

  egl. Fray Gabriel Téllez, 1579-1648, spansk forfatter, der var munk i Barmhjertighedsordenen. Hans liv var delt mellem stadig mere ansvarsfulde poster i orden... Læs mere

 9. fod

  længdemål svarende til den omtrentlige længde af en voksen mands fod og anvendt i mange lande siden antikkens Athen (1 fod = 0,3083 m) og Rom (1 fod = 0,2... Læs mere

 10. Holland - sundhedsforhold

  Middellevetiden i Holland er en af de højeste i EU: 81,1 år for kvinder og 75,7 år for mænd (2003). Spædbørnsdødeligheden er med 5 pr. 1000 levendefø... Læs mere

 11. pilotering

  ...pælefundering, nedramning af pæle som underlag for bygværk. Pilotering har to hovedformål: dels at opnå tilstrækkelig bæreevne af et bygværk ved at ... Læs mere

 12. processtyring

  styring og regulering af processer i tekniske systemer eller anlæg. Styringen sørger for, at forskellige måleværdier som temperatur og tryk under en proces... Læs mere

 13. mole

  eng. breakwater, ydre bygværk, der beskytter mod bølgeindtrængning i havnebassiner. Moler placeres, så de skærmer af for de dominerende bølgeretninger... Læs mere

 14. Romerriget - religion - kejsertiden

  Trods kejsermagtens forsøg på at give den gamle romerske religion nyt liv kom fremmede guder efterhånden til at danne fundamentet i det religiøse liv i ... Læs mere

 15. legitimitetsprincippet

  grundsætning, der blev udviklet efter Revolutions- og Napoleonskrigene af Den Hellige Alliance af europæiske stater. Ifølge legitimitetsprincippet skulle et... Læs mere

 16. resistens

  modstandskraft, levende organismers evne til at tolerere eller modstå giftige stoffer eller andre organismers angreb. Bakterier Hos bakterier kan evnen til... Læs mere

 17. hus - husbygning

  I det følgende gives en oversigt over, hvordan og efter hvilke retningslinjer et dansk hus i den bestående bygningsmasse er opført, og hvilke materialer ... Læs mere

 18. tv (Teknik)

  I den følgende artikel behandles tv-systemer, - kameraer og -modtagere. Tv-systemer Siden de første praktisk anvendelige fjernsynsudsendelser fandt sted i... Læs mere

 19. Indlandshederne

  Indlandshederne er helt overvejende opstået som følge af opdyrkning af et oprindelig skovdækket landskab på sandet jordbund, se kapitlet Det å... ... Læs mere

 20. Woody Guthrie

  egl. Woodrow Wilson Guthrie, 14.7.1912-3.10.1967, amerikansk folkesanger og guitarist. Woody Guthrie levede som ung et omflakkende liv med tilfældigt arbej... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki