Du søgte efter tonehøjde

Viser 1-20 af 80

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. tonehøjde

  en tones frekvens; høje toner har høj, dybe toner lav frekvens. ... Læs mere

  Tags:

 2. gehør

  evnen til at opfatte, fastholde og gengive musikalske strukturer. Et menneskes gehør udvikles under opvæksten og præges af den musikkultur, det vokser op ... Læs mere

 3. capo

  bøjle, der fastspændes over en guitars gribebræt for at hæve strengenes tonehøjde, hvorved transponering forenkles. ... Læs mere

 4. bue

  i nodeskrift en buet streg, der sammenbinder noder af samme etonehøjd, bindebue, eller noder i hver sin tonehøjde, legatobue. ... Læs mere

 5. steelband

  (eng. steel band, af steel stål + band orkester), orkester, der anvender olietønder af stål, tilpasset i størrelsen til forskellig tonehøjde. ... Læs mere

 6. bindebue

  nodetegn, som forbinder to noder af samme tonehøjde. Kun den første node skal spilles eller synges, og dennes værdi forlænges med den anden nodes værdi. ... Læs mere

 7. unison

  (af senlat. unisonus 'enslydende, monoton', af uni- og sonus 'lyd'), i enklang eller enstemmig, hvilket betyder, at de forskellige stemmer eller instrumenter s... Læs mere

 8. nøgle

  i musikken det tegn, der anbringes i begyndelsen af det femlinjede nodesystem med det formål at bestemme nodernes tonehøjde nøjagtigt. I middelalderen anven... Læs mere

 9. MIDI

  ...Musical Instruments Digital Interface, digitalt styresprog mellem elektroniske musikinstrumenter. MIDI indeholder oplysninger om bl.a. tonehøjde og anslags... Læs mere

 10. grundtone

  inden for sprogforskning er grundtone den laveste deltone i stemmelæbernes komplekse svingning. Grundtonens frekvens, der måles i svingninger pr. sekund, kal... Læs mere

 11. kanon

  inden for musikken den strengeste kontrapunktiske komposi... ... Læs mere

 12. neumer

  ... (via fr. neume fra gr. pneuma 'vind, åndedræt; accent'), nodetegn, anvendt til notation af den enstemmige sang fra ca. 700. Neumerne var en videreudvikli... Læs mere

 13. klangfarvemelodi

  musikalsk forløb, som snarere formes af forandringer i klangfarver end af ændringer i tonehøjde. Begrebet blev indført af ... ... Læs mere

 14. stemmegaffel

  ... stålgaffel, der bruges til at angive nøjagtig tonehøjde, bl.a. ved stemning; opfundet 1711 af englænderen John S... ... Læs mere

 15. harmonium

  (fr., afledt af harmoni), orgelharmonium, stueorgel, musikinstrument i familie med orglet, men med små, fritsvingende metaltunger i stedet for piber. Harmonie... Læs mere

 16. gbaya

  ...gbeya, baya, adamawa-ubangi-sprog, der tilhører den niger-kordofanske sprogæt. Gbaya tales af knap 1 mio., herunder ca. 800.000 (ca. 1/4 af befolkningen) ... Læs mere

 17. intonation

  (af mlat. intonatio, af intonare 'give tone', af in- og afledn. af tonus 'tone, lyd'), musikalsk begreb med flere betydninger: regulering af tonen ved ansatsen... Læs mere

 18. stortromme

  cylindrisk tromme med skind på begge sider, ca. 80 cm i diameter og uden fast tonehøjde. Den anslås med køller og spilles med skindene lodret eller på ... Læs mere

 19. mensuralnotation

  ... (1. led af mlat. mensuralis 'vedr. mål', af lat. mensura 'mål'), notationsmåde for flerstemmig musik, der angiver den enkelte tones varighed og ikke kun... Læs mere

 20. pauke

  (af ty. Pauke, af uklar opr., måske lydefterlignende), symfoniorkestrets vigtigste ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 80

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki