Du søgte efter tonika

Viser 1-16 af 16

 1. tonika

  (af ital. tonica (scala) 'tonalt (trin)', afledn. af samme ord som tone), den tone i et musikstykke i en dur- eller moltoneart, som alle andre toner retter sig... Læs mere

 2. plagal slutning

  (1. ord af mlat. plagalis, af gr. plagios 'skæv, til siden', afledt af plagos 'side'), den musikalske kadence, der omfatter akkordfølgen subdominant (fjerde ... Læs mere

 3. halvslutning

  ...halvkadence, i musikken en kadence på toneartens 5. trin (dominanten). I modsætning til en helslutning, der slutter på 1. trin (tonika), kan en halvslutn... Læs mere

 4. dominant

  (af fr. dominante 'dominerende'), den vigtigste skalatone næst efter grundtonen (... ... Læs mere

 5. subdominant

  musikalsk betegnelse dels for den skalatone, der ligger en kvint under eller en kvart over grundtonen, dels for treklangen, der har denne tone som bastone. S... Læs mere

 6. helslutning

  musikalsk betegnelse for kadencen på toneartens første trin (grundtonen eller tonika). Næstsidste akkord er enten dominanten (dvs. akkorden på femte trin... Læs mere

 7. tonikaparallel

  betegnelse for den akkord, der i dur ligger på 6. trin (en lille terts under tonika) og er en mol-akkord. I mol ligger tonikaparallellen på 3. trin (en lil... Læs mere

 8. tonikaakkord

  (se tonika se akkord), grundakkord; treklang, der består af tonika, terts og kvint, dvs. 1., 3. og 5. trin i en skala (i fx C-dur c, e og g).... ... Læs mere

 9. tonal kadence

  slutning i musik, der sammenstiller (tonika), subdominant, ... ... Læs mere

 10. skuffende kadence

  skuffende slutning, helslutning, hvor dominanten (5. trin) ikke opløses i tonika (1. trin) som forventet, men derimod i tonikaparallellen (6. trin). En skuf... Læs mere

 11. funktionsharmonik

  i dur- og molperiodens musik (ca. 1600-ca. 1900) et princip for kombination af akkorder. I forhold til et tonalt centrum (tonika) har hver akkord ifølge det... Læs mere

 12. kadence

  musikalsk betegnelse med to betydninger: slutningsdannels... ... Læs mere

 13. blues

  (eng. af blue 'blå' i bet. 'vemodig, melankolsk'), musikalsk form, som dels udgør en selvstændig tradition i afro-amerikansk musik, dels indgår som et vi... Læs mere

 14. sonateform

  musikalsk betegnelse med to betydninger: 1. den cykliske form i flere satser, som regel tre eller fire, der kendetegner ... ... Læs mere

 15. harmonilære

  læren om de musikalske klanges opbygning og kombinationsmuligheder. I sit udgangspunkt knytter harmonilæren sig til den europæiske musikhistories dur-mol-to... Læs mere

 16. Frankrig - musik

  Inden for det geografiske område, der omfatter det nuværende Frankrig og tilstødende landsdele, navnlig de tidligere burgundiske besiddelser i Belgien og... Læs mere

Viser 1-16 af 16

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki