Du søgte efter topik

Viser 1-13 af 13

 1. topik

  sprogvidenskabelig betegnelse for det sætningselement, der tales om; er ofte d.s.s. subjektet, men ikke altid. I nogle sprog, fx japansk og koreansk, udgør t... Læs mere

 2. topik

  (af gr. topike (techne), af topikos, afledn. af topos 'sted', pl. topoi), i retorik et emnes spørgehorisont, dvs. de spørgsmål, man kan stille til emnet med... Læs mere

 3. topos, topik

  topos er det græske ord for “sted”, flertal topoi. Topologi betyder læren om sted og bruges bl.a. om ledfølgen i sætninger, dvs. som grammatisk begre... Læs mere

 4. topos

  (gr. 'sted'), om et samfunds fællesbegreber. I litteraturkritik og retorik om faste vendinger eller tankebilleder. Se topik. ... Læs mere

 5. topikalisering

  placering af et sætningselement på sætningens første plads for at gøre det til tema eller topik. På dansk kan de fleste elementer topikaliseres: I Hans k... Læs mere

 6. Pierre de la Ramée

  (lat. Petrus Ramus), 1515-1572, fransk filosof, som forsøgte at erstatte al teknisk logik med et uformelt system af argumentative procedurer. Denne 'dialekt... Læs mere

 7. maksime

  grundsætning, aksiom. Det latinske begreb maxima blev skabt af ... ... Læs mere

 8. Chaïm Perelman

  1912-1984, polskfødt, belgisk retoriker og retsfilosof. Inspireret af G. Freges operationelle logik stillede Perelman sig det spørgsmål, om der lod sig etab... Læs mere

 9. tema

  (af gr. thema 'det opstillede, det påståede', af tithenai 'anbringe'), sprogvidenskabelig betegnelse for det, man taler om. Begrebet går tilbage til Platon ... Læs mere

 10. dialektik

  (fork. af gr. dialektike techne 'kunsten at samtale, diskutere', af dia- og legein 'tale'), et flertydigt og særdeles omdiskuteret begreb. Ofte bliver det bru... Læs mere

 11. retorik

  læren om den hensigtsmæssige mundtlige og skriftlige fremstilling. Retorik har måttet kæmpe mod et blakket ry som forførelseskunst i form af politisk o... Læs mere

 12. kategori

  (af gr. kategoria 'udsagn, prædikat', af kategorein 'tale imod, anklage, udsige'), i filosofi er ordet i sin tekniske betydning indført af Aristoteles som be... Læs mere

 13. Aristoteles

  384-322 f.Kr., græsk filosof og videnskabsmand. Aristoteles var Platons betydeligste elev (Platon kaldte ham 'Fornuften') og grundlagde med ham europæisk f... Læs mere

Viser 1-13 af 13

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki