Du søgte efter træl

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. træl

  Þræll, nordisk betegnelse for slave. I eddadigtet RígsÞula fortælles det, at Rig (dvs. guden Heimdal) bliver ophavsmand til standsinddelingen i samfundet.... Læs mere

 2. træl

  nordisk betegnelse for slave. Trældom var udbredt i alle nordiske lande i hedensk tid og i 1000- og 1100-t., men ophørte i Danmark i løbet af 1200-t., bl.... Læs mere

  Tags:

 3. Stormand og træl

  Kampen om landet I den ældre jernalder var enhver fri mand kriger; skulder ved skulder har disse bondekrigere stået sammen om at forsvare liv, slægt, jord... Læs mere

 4. Sige

  ifølge Vølsungesagaen Odins søn, der engang på en jagt dræbte en træl og søgte at skjule det. Men det blev opdaget, og han blev erklæret for fredløs. ... Læs mere

  Tags:

 5. Finn

  nordisk drengenavn af usikker oprindelse, almindeligvis forklaret som lig med oldnordisk finnr, oprindelig 'same', senere også 'finne', i Danmark måske om tr... Læs mere

 6. Gangdoven og Ganglad

  ifølge Snorres Edda dødsrigegudinden Hels træl og trælkvinde. ... Læs mere

 7. Byggvir

  Frejs træl. Han optræder kun i eddadigtet Lokasenna, hvor han deltager i asernes ordstrid med Loke. Han får så meget at drikke under gildet, at han storskr... Læs mere

 8. tokkebod

  bod, som i ældre nordisk ret skulle betales for den personlige fornærmelse, som visse krænkelser havde medført. Efter ... ... Læs mere

 9. Hakon Jarl

  d. 995, norsk jarl, hvis konge var den danske Harald Blåtand. Harald var kristen og tvang Hakon,... ... Læs mere

 10. Håkon Jarl Sigurdsson

  d. 995, norsk jarl. Håkon blev ca. 970 jarl i Norge under dansk overherredømme, og han hjalp i 974 sin overherre ... ... Læs mere

 11. Frigg

  central gudinde, gift med Odin. I Snorres Edda skildres hun som den vigtigste af asynjerne; hun har en kreds af asynjer omkring sig som hjælpere, ligesom Odin... Læs mere

 12. ikonoduler

  (gr. 'billedvenner', egl. 'billedtrælle', af eikon 'billede' og dulos 'træl'), tilhængere af brugen af billeder, ikoner, i liturgien modsat ikonoklaster 'bi... Læs mere

 13. Edda

  ('Oldemor'), gammel kone, der optræder i eddadigtet RígsÞula. I digtet besøger Heimdal bl.a. en lille gård, hvor et pjaltet og ældgammelt ægtepar, Ai, o... Læs mere

 14. Rig

  guddom i den nordiske mytologi, kun omtalt i digtet Rigsþula (Rigs vandring) i den ... ... Læs mere

 15. Jakob Bech Nygaard

  1911-1988, dansk forfatter. Jakob Bech Nygaard er mest kendt for sin debutroman Guds blinde Øje (1941) om en forældreløs pige, som vokser op under elendig... Læs mere

 16. Samfærdsel til lands

  Hærvejen Bortset fra den vej der går op langs Jyllands ryg fra Hedeby til Viborg og videre nordpå, som man kalder Hærvejen, er det næsten umuligt at fas... Læs mere

 17. RígsÞula

  ('Rigs Remsedigt'), et eddadigt på 49 strofer i Den Ældre Edda. Af en prosaindledning fremgår det, at Rig er guden Heimdal, som er på vandring blandt menne... Læs mere

 18. Konger, høvdinge, krigere og trælle (800-1050 e.Kr.)

  Vikingetiden er den epoke, hvor vi omsider kan måle det fulde omfang af de samfundsforandringer, der var sket igennem den yngre jernalder. Først og fremmes... Læs mere

 19. De Ti Bud

  ...Dekalogen, den hævdvundne betegnelse for en række religiøse og etiske påbud og forbud, overleveret i Det Gamle Testamente (2.Mos. 20,1-17 og 5.Mos. 5... Læs mere

 20. menneskeofring

  kultisk funktion, der har været praktiseret i mange kulturer. I kulten kan et urdrab gentages, hvorved verden (gen)skabes (Ymer, Prajapati). I oldtidens sakra... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki