Du søgte efter transformere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. transformere

  (lat. transformare, af trans- + formare danne, forme), i forbindelse med elektricitet ændre vekselstrøms spænding; jf. transformator. ... Læs mere

 2. transformere - forvandle

  (lat. transformare, af trans- + formare danne, forme), omdanne; forvandle. ... Læs mere

  Tags:

 3. transformering

  (se transformere), det at transformere. ... Læs mere

 4. transformerstation

  anlæg, hvor to spændingsniveauer i elforsyningsnettet sammenkobles gennem transformere med tilhørende koblings- og beskyttelsesudstyr. Ved omsætning fra de... Læs mere

 5. buchholzrelæ

  (efter den tyske ingeniør M. Buchholz, 1875-1956), relæ til overvågning af oliekølede transformere. Buchholzrelæet er udformet som en lille oliefyldt beho... Læs mere

 6. Saw-filter

  ...surface acoustic wave-filter, ... ... Læs mere

 7. kobling

  ved elektrisk kobling forstås gensidig påvirkning mellem elektriske kredse. Både det elektriske og det magnetiske felt kan bevirke kobling. Påvirker det el... Læs mere

 8. blødt jern

  kulstoffattigt jern, der har høj permeabilitet og er let at magnetisere og afmagnetisere (dvs. det er magnetisk 'blødt'). Det anvendes i bl.a. elektromagnete... Læs mere

 9. differensligning

  matematisk ligning, som bestemmer funktionsværdierne for en funktion, som er defineret for en række talværdier, der afviger med en konstant — ofte 1. Funk... Læs mere

 10. trans-

  (lat. 'på den anden side af'), latinsk og internationalt præfiks, der angiver, dels at noget ligger eller bevæger sig ud over noget andet (modsat lat. cis-)... Læs mere

 11. transformer

  transformator, elektrisk apparat til omsætning af vekselstrøm fra en spænding til en anden med en magnetisk kreds som mellemled. De første transformere... Læs mere

 12. ferromagnetisme

  den almindelige og fra oldtiden kendte form for magnetisme, som ved stuetemperatur forekommer i overgangsmetallerne jern, cobalt og nikkel. Ferromagnetiske mat... Læs mere

 13. regressionsanalyse

  statistisk analysemetode, der søger at bestemme sammenhænge mellem en responsvariabel y og en række forklarende variable x1, ... ,xp. Regressionsanal... ... Læs mere

 14. oversætter

  ...compiler, inden for datalogien program, der kan omforme et andet program (kildeprogrammet), skrevet i et højere programmeringssprog, til maskinsprog (objek... Læs mere

 15. Flyveposten og opgøret med Oehlenschläger

  Som talerør for sin nye æstetiske position påbegyndte Heiberg udgivelsen af Kjøbenhavns flyvende Post, som udkom med tre ugentlige numre 1827-1828, lå s... Læs mere

 16. elektrisk energioverføring

  fra kraftværk til forbruger sker gennem et sammenhængende ledningsnet, hvor vekselspændingen nedsættes i flere trin i transformerstationer. Det højeste ... Læs mere

 17. engle

  ... (af græsk angelos “sendebud”, “budbringer”), udbredt religiøs forestilling om himmelvæsener, der formidler kontakt mellem himmel og jord. De bri... Læs mere

 18. transformator

  d.s.s. transformer. ... Læs mere

  Tags:

 19. sekundærstrøm

  strømmen på en transformers sekundærside, hvorfra den elektriske effekt normalt udtages. ... Læs mere

 20. elforsyning

  forsyning med ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki