Du søgte efter tritium

Viser 1-20 af 22

Forrige 1 2 Næste
 1. tritium

  (lat., af gr. tritos 'den tredje' og -ium til betegnelse af grundstof), 3H, T, den tredje og tungeste isotop af hydrogen. Atomvægten er tre gange så stor som... Læs mere

 2. T

  atomtegn for hydrogenisotopen tritium (3H). Se også hydrogen. ... Læs mere

 3. brintbombe

  ...B-bombe, H-bombe, et kernevåben, hvor en voldsom energiudvikling fremkaldes ved en sammensmeltning, ... ... Læs mere

 4. protium

  navn for den hydrogenisotop, 1H, der i sin kerne ikke indeholder neutroner. Isotopen med én neutron, 2H, kaldes deuterium og med to neutroner, 3H, tritium. ... Læs mere

 5. brintkerneenergi

  energi frigjort af kerneprocessen fusion, dvs. dannelse af en tungere atomkerne ud fra to lette atomkerner, fx dannelsen af helium ud fra hydrogenisotoperne de... Læs mere

 6. fusionsreaktor

  anlæg, hvori der kan foregå kontrolleret fusion af lette atomkerner. Siden 1950'erne har man forsket i fusionsreaktorer baseret på brintisotoperne deuteri... Læs mere

 7. sporstof

  ...tracer, særligt stof, som fx anvendes til at følge, hvorledes stoffer transporteres og omdannes i miljø og levende organismer. Særlig benyttet er radi... Læs mere

 8. Lars Jørgen Andersen

  1928-1992, dansk statsgeolog. Pioner inden for udvikling af dansk grundvandsgeologi. Banebrydende blev hans iagttagelser under de mange atomprøvesprængninger... Læs mere

 9. fusionsenergi (Fusionsreaktor)

  En fusionsreaktor er en slags ovn, hvori der udvikles energi ved fusionsprocesser. Brændstoffet skal have en meget høj temperatur og befinder sig derfor i de... Læs mere

 10. miljø

  de ydre forhold, der påvirker mennesker og andre organismer. Tidligere blev begrebet mest anvendt om de fysiske, kemiske og biologiske faktorer, der er bes... Læs mere

 11. kropssammensætning

  ... kroppens sammensætning af eller opdeling i bestanddele eller delkomponenter. Kropssammensætningen kan anskues på forskellige niveauer: det atomare nivea... Læs mere

 12. fusionsenergi (Fusionsenergiens fordele og ulemper)

  Når fusionsforskerne har nået målet at kunne bygge en velfungerende fusionsreaktor, råder menneskeheden over en ny energikilde, som vil kunne yde et meget ... Læs mere

 13. kerneenergi

  ... Læs mere

 14. fusionsenergi (Fusionsreaktor - Magnetisk indeslutning)

  For at holde varmetabene fra et 100 mio. °C varmt fusionsbrændstof tilstrækkelig lave er det nødvendigt, at det er effektivt isoleret og uden direkte kont... Læs mere

 15. strålingskilder

  kilder, der udsender ioniserende stråling. En strålingskilde kan være kosmisk stråling fra verdensrummet, naturligt forekommende radioaktive stoffer,... ... Læs mere

 16. hydrogen

  brint, grundstof nr. 1, placeret i det periodiske systems 1. gruppe; atomtegn H. Gassen brint er opbygget af to hydrogenatomer, H2, der er bundet sammen ved ... Læs mere

 17. radioaktivitet

  spontan omdannelse (henfald) af en atomkerne... ... Læs mere

 18. myonfusion

  ... fusion af lette atomkerner forårsaget af myoner. Myonfusion studeres som en sidegren af fusionsforskningen med henblik på produktion af ... ... Læs mere

 19. isotoper

  atomkerner med samme ... ... Læs mere

 20. autoradiografi

  fotografisk metode, der bruges til at lokalisere radioaktivt materiale i en prøve. Biokemi og molekylærbiologi I biokemi og molekylærbiologi bruges autora... Læs mere

Viser 1-20 af 22

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki