Du søgte efter tro

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. tro

  personificeres som en af de teologiske dyder som en kvinde med attributtet kors, en kalk med et kors, en bog (Bibelen) eller et lys. Som personifikation indgå... Læs mere

 2. tro

  Nordisk religion er ikke en tro på én frelsende gud. Der er et mylder af guder og overnaturlige væsener, knyttet primært til en forestilling om frugtbarhed... Læs mere

 3. tro

  grundholdning af tillid, i religiøs forstand menneskets hengivelse til Gud eller til guddommelige, transcendente magter, hvis eksistens man er sikker på, s... Læs mere

 4. ond tro

  juridisk udtryk for den viden, en part har eller efter gældende uagtsomhedsnormer burde have haft om et bestemt forhold. En række retsregler og retsgrundsæt... Læs mere

 5. god tro

  i juridisk forstand en parts undskyldelige uvidenhed om et bestemt forhold. Modsætningen til god tro er ond tro, der beskriver, at en part burde have kendt ti... Læs mere

 6. Tro og overtro

  Den tidlige middelalders dagligliv kan ikke beskrives uden en understregning af religionens betydning. Troens ydre tegn er mangfoldige, kirkerne alle vegne, ... Læs mere

 7. Tro og demokrati

  I juni 1897 indviede sognepræsten i Bøvling sogn i Nordvestjylland et mejeri med ordene „Gjøres alt til Guds ære”. I forvejen var der både her og i ... Læs mere

 8. Den gamle tro

  Det var i disse århundreder, at den gamle asetro veg for den nye religion, den kristne. Egentlig var det en underlig lydløs hændelse, som forfatteren Mart... Læs mere

 9. Den gamle tro

  … set med kristnes øjne De fleste oplysninger om den før-kristne tro i Skandinavien stammer fra kristne kilder og er derfor farvede af kristne holdninger... Læs mere

 10. User:tro

  • User:tro

  Dette er din personlige profilartikel. Du kan skrive en præsentation af dig selv, dine interesser eller andet, som du ønsker at dele med andre brugere. ... Læs mere

 11. Kirke og tro

  ... Læs mere

 12. tro, håb og kærlighed

  ... ...de tre teologiske dyder, kendt fra den såkaldte kærlighedens højsang i Det Nye Testamente (Paulus' 1. Korintherbrev, kap. 13). Se også de tre ... ... Læs mere

 13. tro og love-erklæring

  erklæring om, at en oplysning er sand. Det er strafbart at afgive falsk, dvs. urigtig, erklæring på tro og love til en offentlig myndighed, hvis loven indeh... Læs mere

 14. „For tro og villig tjeneste”

  Under sit slesvigske felttog udstedte Erik af Pommern i 1426 et brev om frihed og frelse til en Poul Jensen „for troskab og villig tjeneste, som han hidtil... Læs mere

 15. Mellem tro og tvivl - rejseskildringer

  Afsøgningen af verden for stof og incitamenter førte H.C. Andersen ud på talrige rejser indenlands og udenlands. I juni 1870 skrev han til vennen J.P.E. H... Læs mere

 16. 1860'ernes debat om tro og viden

  Religionskritikken, det naturvidenskabelige verdensbillede, positivismen og kvindeemancipationen, som var hovedpunkterne i Brandes' første forelæsninger, v... Læs mere

 17. blankocheck

  (af sp. blanco 'hvid'), checkblanket, der er underskrevet af udstederen, men ufuldstændigt udfyldt, idet den fx mangler angivelse af beløb og/eller angivelse... Læs mere

  Tags:

 18. pengeregel

  uskreven retsgrundsætning, hvorefter penge, der uberettiget er betalt af en umyndig, ikke kan forlanges tilbagebetalt fra en modtager, der har modtaget pengen... Læs mere

 19. pengefalsk

  forbrydelse, der vedrører produktion af falske penge og ændring af værdiangivelsen på ægte penge, selvom hensigten ikke er at bringe pengene i omsætning.... Læs mere

 20. bud

  ansat eller selvstændig person, der overbringer en meddelelse, et brev, en pakke e.l. I juridisk forstand betegnes den, der har til opgave at overbringe en me... Læs mere

  Tags:

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki