Du søgte efter tungmetaller

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. tungmetaller

  metaller med densitet over 5 g/cm3, dvs. de allerfleste metalliske grundstoffer (70 i alt) samt deres legeringer. Blandt tungmetallerne er de vidt udbredte ... Læs mere

 2. Tungmetaller

  Tungmetaller er grundstoffer, der har en vægtfylde større en ca. 6 g pr. cm3. Når biologer er meget opmærksomme på dem, skyldes det, at disse metaller k... Læs mere

 3. Luftforurening

  Luftforurening fra industri, trafik, energiproduktion mv. påvirker i høj grad omgivelserne. Samfundets energiforbrug og transportbehov resulterer f.eks. i st... Læs mere

  Tags:

 4. halvbølgepotential

  begreb fra en elektrokemisk analysemetode, som kaldes polarografi. Teknikken anvendes bl.a. til bestemmelse af indhold af tungmetaller i væsker. Hvert metal h... Læs mere

 5. svævestøv

  små, luftfbårne partikler af sod, tungmetaller, fx bly, m.m. fra forbrændingsprocesser; kan holde sig svævende i dagevis. De mindste partikler kan komme ne... Læs mere

 6. Väsman

  sø i Dalarna i Mellemsverige; 40 km2. Søen ligger i den øvre del af Kolbäcksån og ved Ludvika; den er stærkt forurenet af tungmetaller fra Bergslagens m... Læs mere

 7. slam

  finkornet materiale med højt indhold af organisk stof. Slam fra rensningsanlæg kan udspredes ... ... Læs mere

 8. tailings

  ... (eng. 'restprodukter', afledn. af tail 'hale'), affald fra oparbejdning af malm, fx fra mineralopberedning. Tailings, der... ... Læs mere

 9. metaller

  glansfulde, uigennemsigtige materialer, der er gode ledere af varme og elektrisk strøm. De fleste metaller lader sig desuden bøje og strække uden at knække... Læs mere

 10. tænder (evolutionshistorie - tænder som palæontologisk og arkæologisk studieobjekt)

  Tandvævenes hårdhed og kompakte struktur gør tænder meget modstandsdygtige mod nedbrydning. Tandemalje er med sit meget lave indhold af organisk material... Læs mere

 11. Hakefjord

  20 km langt sund mellem øen Tjörn og ... ... Læs mere

 12. nitrifikationsanlæg

  anlæg til at fjerne ammonium fra spildevand. Dette sker ved, at ammonium iltes til nitrat vha. nitrificerende bakterier. Processen benyttes i alle større dan... Læs mere

 13. medicinsk kul

  ...carbo medicinalis, findelt kulpulver, der anvendes til behandling af forgiftning med giftstoffer indtaget gennem munden. Kulpulveret indtages opslæmmet i v... Læs mere

 14. autoxidation

  (af gr. auto- og afledn. af oxid 'iltning', af oxys 'sur, skarp'), autooxidation, våd forbrænding, proces, hvor luftens ilt ved alm. forekommende temperatur ... Læs mere

 15. alunskifer

  sort, brændbar lerskifer, dannet under iltfattige forhold på havbunden i tiden Mellem Kambrium - Ældre Ordovicium for 530-495 mio. år siden. Den findes b... Læs mere

 16. Kongsmose

  ...Kongens Mose, de nordlige 2/3 af den delvis fredede Draved Kongsmose i Sønderjylland ca. 5 km syd for Løgumkloster; 4 km2. Det fredede område omfatter... Læs mere

 17. stressproteiner

  proteiner, der modvirker stressinducerede skader i celler og, hvis skader alligevel er indtruffet, medvirker til reparation af disse. Stressproteiner findes i ... Læs mere

 18. blåmuslinger

  ...Mytilus, gruppe af ... ... Læs mere

 19. multivariat analyse

  (1. ord af multi- og mlat. variatus 'skiftende'), i statistik fællesbetegnelse for metoder til at undersøge flere egenskaber, der er målt på de samme objek... Læs mere

 20. Donau (Donaubassinet)

  Flodsletterne omkring Donau udgør en tæt befolket og en vigtig økonomisk region i Mellem- og Sydøsteuropa; der er mange større byer, adskillige med stor... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki