Du søgte efter tvangsarv

Viser 1-14 af 14

 1. tvangsarv

  arv, der ikke kan fratages ved testamente i modsætning til ... ... Læs mere

 2. friarv

  formue, som en arvelader frit kan testere over. En arvelader, der ikke efterlader sig tvangsarvinger, dvs. ægtefælle eller børn eller børnebørn, kan i alm... Læs mere

 3. Lex Falcidia

  (efter forslagsstilleren Falcidius), romersk lov fra 40 f.Kr., der bestemte, at en arvelader ved testamente højst kunne berøve sine arvinger 3/4 af deres a... Læs mere

 4. arv

  overgang af en afdøds, kaldet arveladers, formue til en eller flere arvinger enten efter reglerne i Arveloven eller i henhold til et ... ... Læs mere

 5. båndlæggelse

  placering af arv eller gave i form af pengebeløb eller værdipapirer mv., således at modtageren ikke kan disponere over den ved aftale, og således at de... Læs mere

 6. livsarving

  descendent, person, der nedstammer fra en arvelader. I dansk ret arver børn lige, og er et barn afgået ved døden, indtræder dets børn eller børnebørn ... Læs mere

 7. legat

  testamentarisk tillagt begunstigelse, der kan omfatte fx pengebeløb, såkaldt sumlegat, fast ejendom og løsøre, såkaldt genstandslegat, værdipapirer, re... Læs mere

 8. legatar

  (af lat. legatarius, afledt af legatum, se legat), person, der ifølge et testamente skal modtage en bestemt angivet formuefordel. En legatar kan arve en bes... Læs mere

 9. testamente

  viljeserklæring, hvorved en person bestemmer, hvordan der skal disponeres over de ejendele, som han eller hun efterlader sig ved sin død. Et testamente sti... Læs mere

 10. ægtefælle

  person, med hvem der er indgået gyldigt ægteskab ved kirkelig eller borgerlig vielse. Ægtefæller har en række rettigheder og forpligtelser over for hinand... Læs mere

 11. forsikring

  dels en særlig aftaletype inden for gruppen af sikringskontrakter, dels det organiserede erhverv, som formidler disse aftaler. Ved aftalen forpligter en fo... Læs mere

 12. arveret

  reglerne om retten til arv, vedrører retsforholdet efter en persons død. De aktiver og passiver, som en afdød efterlader sig, kaldes et ... ... Læs mere

 13. ægtefælleudlæg

  forenklet skifteform, hvor der intet bliver at udlodde til andre arvinger end den efterlevende ægtefælle som følge af den efterlevende ægtefælles rettighe... Læs mere

 14. registreret partnerskab

  tildligere anvendt offentlig registrering af partnerskab mellem to personer af samme køn med den retsvirkning, at partnerne i vid udstrækning opnåede samm... Læs mere

Viser 1-14 af 14

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki