Du søgte efter tvangsfjernelse

Viser 1-11 af 11

 1. tvangsfjernelse

  se tvangsanbringelse. ... Læs mere

 2. børn og unge-udvalg

  kommunalt udvalg, som ifølge Serviceloven kan træffe beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn.... Læs mere

 3. børnenævn

  kommunalt udvalg i København, der fra Forsorgslovens ikrafttræden i 1933 og indtil den 1.1.1993 traf beslutninger om tvangsfjernelse af børn i Københavns K... Læs mere

 4. magtanvendelse

  indgreb i en persons ret til selv at bestemme sit opholdssted og sine handlinger. Magtanvendelse er i dansk ret strafbar eller erstatningspådragende, medmin... Læs mere

 5. omsorgssvigt

  utilstrækkelig varetagelse af omsorgen for en person, der er afhængig af andre personers omsorg, fx børn, handicappede og ældre med nedsat funktionsevne.... Læs mere

 6. Wyoming

  bjergstat i det vestlige USA; 253.349 km2, 563.600 indb. (2010), heraf 91% hvide. Hovedstad: ... ... Læs mere

 7. domstolsprøvelse

  ret til for borgerne ved domstolene at få efterprøvet lovligheden af offentlige forvaltningsmyndigheders afgørelser. Denne ret er fastslået i Grundlovens... Læs mere

 8. Danmark - social sikring

  Borgerne i Danmark er i betydelig grad sikret økonomisk ved fx sygdom, ledighed og i alderdommen, hvortil kommer supplerende støtteordninger vedr. bl.a. bo... Læs mere

 9. modoc

  nordamerikanske indianere, hvis sprog tilhører den penutiske sprogæt. Modoc levede førhen som jægere og samlere i plateaulandet på grænsen mellem det nuv... Læs mere

 10. Tove Fergo

  f. 1946, dansk præst og politiker. Tove Fergo blev cand.theol. i 1972 og året efter sognepræst. Hun var medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1990-98 ... Læs mere

 11. Australien - historie (fra 1900)

  The Commonwealth of Australia Oprettelsen af føderationen i 1901 gjorde ikke en ende på koloniernes indbyrdes rivalisering, men blev begyndelsen på enkel... Læs mere

Viser 1-11 af 11

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki