Du søgte efter tyngdefelt

Viser 1-20 af 72

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. tyngdefelt

  kraftfelt, der frembringes af masse. Ethvert legeme er årsag til et tyngdefelt omkring sig. En partikel i et tyngdefelt påvirkes af en kraft, der er lig med ... Læs mere

 2. Jorden (Tyngdefelt)

  Vha. følsomme måleinstrumenter, såkaldte gravimetre, har man fundet svage, tidslige og rumlige variationer i Jordens tyngdefelt. De tidslige variationer s... Læs mere

 3. apogalaktikon

  (af gr. apo- og afledn. af galakse, af gala 'mælk'), en stjernes største afstand fra galaksens centrum i sin bevægelse i galaksens tyngdefelt. wiki.... ... Læs mere

  Tags:

 4. undvigelseshastighed

  den hastighed, som en satellit i kredsløb om et massivt legeme skal accelereres til for at kunne undslippe legemets tyngdefelt. Undvigelseshastigheden varie... Læs mere

 5. Trojanerne

  to grupper af asteroider af spektraltype P (mellemklasse) og D (mørk-rødlig), der er indfanget af Jupiters tyngdefelt. De befinder sig i samme afstand fra So... Læs mere

 6. psi

  ...pound-force per square inch, engelsk-amerikansk enhed for tryk og mekanisk spænding afledt af kraftenheden pound-force (lbf) og længdeenheden inch (in): 1... Læs mere

 7. Efterkrigstiden forbi

  Det danske samfund er i tiden efter 2. verdenskrig blevet udsat for så gennemgribende forandringer på næsten alle områder, at man skal tilbage til overga... Læs mere

 8. kraftfelt

  i fysik et felt, der beskriver et område af rummet, hvor der fx virker elektriske, magnetiske eller gravitationelle kræfter; se elektrisk felt, ... ... Læs mere

 9. Avogadros konstant

  fysisk konstant, som angiver antallet af molekyler i ét mol af et stof. Konstanten, hvis internationale symbol er NA, har talværdien 6,02214×1023 mol-1.... Læs mere

 10. mmHg

  ...millimeter kviksølv, måleenhed for tryk, defineret som det tryk, en 1 mm høj søjle af kviksølv (Hg) ved 0 °C (hvor densiteten af kviksølv er 13.595... Læs mere

 11. perturbation

  (af per- og afledn. af lat. turbare 'bringe i uorden, forstyrre'), mindre, forstyrrende effekt i et fysisk system i ligevægt. Begrebet anvendes især i astron... Læs mere

 12. Magellan

  amerikansk rumsonde anvendt til udforskning af ... ... Læs mere

 13. gravimetri

  (af latin gravis 'tung' og ... ... Læs mere

 14. vægt

  fysisk størrelse, som af Generalkonferencen for mål og vægt i 1901 blev defineret som tyngdekraften på et legeme i et givet tyngdefelt; et legemes vægt er... Læs mere

 15. Einsteins elevator

  tankeeksperiment fremsat af Einstein til illustration af ækvivalensprincippet: I en elevator, som falder frit i et tyngdefelt, kan tilstedeværelsen af tyngde... Læs mere

 16. frit fald

  et legemes bevægelse under ydre påvirkning alene af et tyngdefelt. I et frit fald mærkes tyngdefeltets virkning ikke, og man siges at befinde sig i vægtlø... Læs mere

 17. tidejord

  deformation af den faste jord som følge af Månens og Solens tidefelter. Selvom Jordens skorpe og kappe består af stenmateriale, deformeres de en lille smu... Læs mere

 18. Hohmann-bane

  (efter den tyske ingeniør Walter Hohmann, 1880-1945), den mest økonomiske rute for et rumfartøj, der skal fra en planet til en anden. Hohmann viste i 1925, ... Læs mere

 19. gravitationslinse

  ... tyngdefelt, der producerer flere billeder af en fjern lyskilde ved afbøjning af lysstrålernes baner. Hvis kilde, linse og observatør ligger på linje, s... Læs mere

 20. banekurve

  i fysik og astronomi den kurve, en partikel eller et himmellegeme bevæger sig efter under påvirkning af ydre kræfter. Banekurven for et projektil i Jordens ... Læs mere

Viser 1-20 af 72

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki