Du søgte efter udbud

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. udbud

  inden for økonomi en varemængde, der sættes til salg, oftest betinget af en markedsbestemt pris. Udbud er en adfærdsrelation, der beskriver en producents v... Læs mere

 2. udbud og efterspørgsel

  se marked (markedsmekanismen) og pris (prisdannelse). ... Læs mere

 3. Klagenævnet for Udbud

  nævn, etableret 1991 med det formål at sikre en hurtig og effektiv behandling af klager over offentlige myndigheders håndtering af EU's udbuds- og kontrah... Læs mere

 4. rationering

  metode til balancering af udbud og efterspørgsel i fravær af en fleksibel pristilpasning, fx under krig. Hvis ... ... Læs mere

 5. markedspris

  inden for den økonomiske pristeori den pris, der fremkommer ved samspillet på markedet mellem købernes efterspørgsel og producenternes udbud af en vare. ... Læs mere

 6. løn (Lønstrukturen)

  Lønstrukturen, dvs. forskellige gruppers lønninger i forhold til hinanden, kan afspejle en række forhold, fx kønsforskelle, betydningen af lønmodtagernes ... Læs mere

  Tags:

 7. markedsmekanismen

  ...markedskræfterne, samspil mellem udbud og efterspørgsel, som resulterer i pris- og mængdetilpasning på det enkelte delmarked; er bestemmende for produkt... Læs mere

 8. forhandlingsadministration

  ...forhandlingsøkonomi, politologisk teori, hvorefter det økonomiske marked, styret af udbud og efterspørgsel, og det klassiske statsbureaukrati, styret af ... Læs mere

 9. konkurrence (økologi)

  Konkurrence i naturen opstår, når to eller flere individer, fx planter eller dyr, efterstræber samme resurse, der findes i begrænset mængde, fx lys elle... Læs mere

 10. erhvervsakademi

  samarbejde mellem erhvervsskoler (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler m.m.) inden for en region med henblik på at udbyde erhvervsakademiuddannelse... Læs mere

 11. lokkevarer

  ...slagvarer, mærkevarer, der udbydes i dagligvarehandelen til ganske lave priser for at lokke kunderne til og give dem det indtryk, at forretningen generelt ... Læs mere

 12. regionalradio

  Danmarks Radios ni regionale enheder, etableret i 1973 som en del af Provinsafdelingen, men i 1983 overført til DR-Radio. Den fra begyndelsen ret beherskede s... Læs mere

 13. transport - fremtiden

  I begyndelsen af 2000-t. er et effektivt og smidigt transportsystem en betingelse for, at et moderne samfund kan fungere. Det sikrer et stort udbud af varer,... Læs mere

 14. detailhandel

  (af fr. détail 'enkelthed, detalje', af détailler 'udstykke'), sidste led i distributionskæden med salg af mindre varepartier til den endelige forbruger.... Læs mere

 15. kornbørser

  markedspladser, hvor agenter for kornkøbere og -sælgere mødes for at fastsætte dagsprisen (spotprisen) på korn i forhold til udbud og efterspørgsel. På ... Læs mere

 16. Dudley North

  10.5.1641-31.12.1691, engelsk økonomisk forfatter. North er kendt for sit essay Discourses upon Trade (1691), et klarsynet og tidligt forsvar for frihandel. H... Læs mere

 17. dynamisk ligevægt

  udvikling i produktion og forbrug i et økonomisk system, hvor der er balance mellem udbud og efterspørgsel, og hvor de forudsætninger, som betinger forbruge... Læs mere

 18. fuld beskæftigelse

  tilstand på arbejdsmarkedet, som er karakteriseret ved, at alle, som ønsker beskæftigelse til de gældende lønninger, kan få det. Fuld beskæftigelse er a... Læs mere

 19. lagerteori

  økonomisk og operationsanalytisk teori om lagres rolle i en virksomhed og den mest hensigtsmæssige dimensionering og styring af dem. Lagre har en række funk... Læs mere

 20. programflade

  tv- eller radiostations programlagte udbud af udsendelser. På tv indeholder en enkelt dags udbud fx børneprogrammer, nyheder, sport, magasiner, quizprogramme... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki