Du søgte efter udlicitering

Viser 1-20 af 26

Forrige 1 2 Næste
 1. udlicitering

  form for delvis privatisering, hvor produktionen flyttes til den private sektor, men hvor det offentlige fortsat finansierer produktionen og fastsætter kraven... Læs mere

 2. outsourcing

  udskillelse af en funktion eller aktivitet fra en virksomhed til en underleverandør. En aktivitet outsources ofte for at reducere omkostningerne ud fra den ... Læs mere

 3. fermier général

  (fr. 'generalforpagter'), fransk skatteforpagter. Forpagterne var organiseret i selskaber, som betalte et forudaftalt beløb til staten mod at kunne opkræve... Læs mere

 4. Björn Engholm

  f. 9.11.1939, tysk politiker; medlem af Forbundsdagen 1969-82 for ... ... Læs mere

 5. firmagruppe

  ...Europæisk Økonomisk Firmagruppe, EØFG, form for grænseoverskridende interessentskab, der kan indgås mellem virksomheder, der er hjemmehørende i mindst... Læs mere

 6. privatisering

  overføring af offentlig virksomhed til private. Salg af en offentligt ejet virksomhed til private investorer er den mest vidtgående form for privatisering. E... Læs mere

 7. Arriva plc

  britisk transportselskab, grundlagt 1938 under navnet Cowie som et familieejet værksted for brugte motorcykler; nuværende navn 1997. I dag driver selskabe... Læs mere

 8. strejke

  midlertidig kollektiv arbejdsstandsning med det formål at udtrykke en protest eller at gennemtvinge et krav. De ansatte forventer at vende tilbage til dere... Læs mere

 9. Poul Winckler

  f. 1937, dansk fagforeningsmand. 1980 blev han formand for Dansk Kommunalarbejderforbund og fra 1993 for Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA). Han fratrådte ... Læs mere

 10. Transport- og Energiministeriet

  ministerium for transportsektoren og energisektoren, endvidere for vejrtjenester og kystbeskyttelse. I 2001-05 lå energipolitik hos Økonomi- og Erhvervsmin... Læs mere

 11. HTS

  ...Handel, Transport og Serviceerhvervene, hovedorganisation 2002-06. HTS blev skabt ved en koncernlignende konstruktion mellem AHTS (Arbejdsgiverforeningen ... Læs mere

 12. Letland - geografi

  Letlands landskab er dannet af aflejringer fra sidste istid og er helt overvejende lavland med morænebakker samt NV-SØ-gående tunneldale og åse; kun få... Læs mere

 13. Strukturreformen

  reform af den offentlige sektor i Danmark med virkning fra 1.1.2007. Strukturreformen indebærer væsentlige forandringer i den kommunale og regionale forv... Læs mere

 14. BUM-modellen

  redskab til styring af offentlige ydelser. Den anvendes på bl.a. ældreområdet og beskæftigelsesområdet og nu også på børne- og ungeområdet. Modellen... Læs mere

 15. Ole Hartling

  Ole Johannes Hartling, f. 1946, dansk læge, søn af Poul Hartling. Efter lægeksamen 1972 uddannet som speciallæge i ... ... Læs mere

 16. New Public Management

  betegnelse for en række reform- og ændringstiltag, der understøtter organisationsændringer indefra. Den engelske forsker Christopher Hood (f. 1947) lance... Læs mere

 17. Velfærdsstaten til debat

  Ikke kun sundhedsvæsenet havde været på slankekur under Schlüter, det havde også uddannelsesvæsenet, hvor udgifterne målt som andel af BFI mellem 1981... Læs mere

 18. Styr på kommunerne

  I 1985 fik indenrigsminister Britta Schall Holberg gennemført en „lov om frikommuner”, som gav kommunerne mulighed for at blive fritaget for statslig re... Læs mere

 19. Futharken - det ældste runealfabet

  ... Læs mere

 20. Danmark - historie (efter 2000)

  Med Berlinmurens fald i 1989 ændredes forudsætningerne for Europas udvikling. Det gælder også for Danmark, som siden på flere måder er forandret i forho... Læs mere

Viser 1-20 af 26

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki