Du søgte efter undersøgelseskommissioner

Viser 1-20 af 65

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. undersøgelseskommissioner

  se internationale undersøgelseskommissioner. ... Læs mere

 2. internationale undersøgelseskommissioner

  organer til fredelig bilæggelse af stridigheder mellem stater. Internationale undersøgelseskommissioner nedsættes i situationer, hvor det kan være vanskeli... Læs mere

 3. dommerundersøgelse

  ...undersøgelsesret, mulighed for en regering for at få belyst en sag; blev 1990 afløst af reglen om undersøgelsesretter, som igen i 1999 blev afløst af u... Læs mere

 4. særdomstol

  domstol, der oprettes for at behandle en bestemt sag eller flere på forhånd bestemte sager. Ved Lov om undersøgelseskommissioner fra 1999 er der fastsat n... Læs mere

 5. undersøgelsesret

  ...dommerundersøgelse, særlig undersøgelsesform, som anvendtes, når sager af stor almen interesse ønskedes undersøgt; ophævet 1999 og erstattet af und... Læs mere

 6. kommissionsdomstol

  ...særdomstol, ekstraordinær domstol, som i medfør af Retsplejeloven tidligere kunne nedsættes for at behandle en eller flere bestemte sager. Retsplejelo... Læs mere

 7. undersøgelseskommission

  kommission med ikke-dømmende myndighed, der fra 1999 kan nedsættes af justitsministeren til at undersøge nærmere bestemte forhold af almenvigtig betydning.... Læs mere

 8. Carla del Ponte

  f. 9.2.1947, schweizisk jurist, chefanklager ved FN's krigsforbrydertribunaler International Criminal Tribunal fo... ... Læs mere

 9. Danmark - retssystem

  Retssystemet i Danmark kan føres tilbage til middelalderen. Romerretten har ikke været gældende i Danmark, men systemet er ikke desto mindre blevet påvir... Læs mere

 10. domstol

  institution, hvis hovedformål det er at medvirke til at fastslå og gennemføre bestående rettigheder og forpligtelser. I Danmark er der tre instanser inde... Læs mere

 11. H. Koefoed

  Hans Jacob Koefoed,  11.5.1785-3.2.1870, højesteretsassessor, generalauditør. Født i Kbh. (Helligg.), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). K. blev... Læs mere

 12. ekstraordinær ret

  ...særdomstol, nedsat for at behandle én eller flere bestemte sager. Ifølge Grundloven § 61 kan sådanne domstole ikke nedsættes med dømmende myndighed, ... Læs mere

 13. Peel-kommissionen

  britisk undersøgelseskommission, der skulle afdække baggrunden for den arabiske generalstrejke april-oktober 1936 i det britiske mandatområde Palæstina. Ko... Læs mere

 14. Administrationsrådet

  ...Administrasjonsrådet, øverste civile forvaltningsorgan i det okkuperede Norge 15.4.-25.9.1940. Tyskerne ønskede med Administrationsrådet at skabe en mod... Læs mere

 15. Scarman-rapporten

  ...Scarman Report on the Brixton Riots 1981, rapport, affattet af en britisk undersøgelseskommission på baggrund af en serie voldsomme optøjer i Londonbydel... Læs mere

 16. Poul Ingholt

  7.11.1894-21.10.1965, dansk bankdirektør; bror til Harald Ingholt. Poul Ingholt blev i 1911 ansat i ... ... Læs mere

 17. P2

  ...Loggia Propaganda Due, italiensk frimurerloge. P2 var oprindelig en gren af Italiens største frimurerloge, Grande Oriente, og havde under stormesteren Lici... Læs mere

 18. Jon Sudbø

  f. 1961, norsk læge, tandlæge og kræftforsker. Sudbø, der havde udført internationalt opsigtsvækkende forskning i mundhulekræft, blev i 2006 afsløret... Læs mere

 19. Red Crusader-sagen

  sag om skotsk trawler, der i maj 1961 blev opbragt af den danske fregat Niels Ebbesen for at have fisket inden for Færøernes fiskerigrænse. Dansk mandskab b... Læs mere

 20. Den Blodige Søndag

  ...Bloody Sunday, søndag den 30.1.1972 i Londonderry, Nordirland, da britiske soldater skød og dræbte 13 mennesker under en borgerretsdemonstration. Yderl... Læs mere

Viser 1-20 af 65

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki