Du søgte efter vægtprocent

Viser 1-13 af 13

 1. vægtprocent

  ...vægtpct., masseprocent, mål for mængden af et stof i en blanding af stoffer. Vægtprocenten af et stof defineres som vægten (massen) af det pågældende... Læs mere

  Tags:

 2. finjord

  jord med en partikelstørrelse under 2 mm. Mængden heraf angives i vægtprocent. Oftest består finjordsfraktionen både af enkeltpartikler (sandskorn) og af... Læs mere

 3. cohenit

  (efter den tyske mineralog Emil Cohen, 1842-1905), jernkarbid, der findes i jernmeteoritter. Mineralet er nært beslægtet med cementit, som er en almindelig b... Læs mere

 4. procent

  hundrededele; forkortes pct. eller skrives %. Procentangivelse benyttes ofte for en relativ talværdi, dvs. værdien af en størrelse set i forhold til en an... Læs mere

 5. alkohol (koncentrationsangivelser)

  Drikkevarers indhold af ren alkohol kan angives i volumenprocent (vol.%), vægtprocent eller i gram pr. liter (g/l) målt ved en given temperatur. Volumenpro... Læs mere

 6. koncentration

  mål for mængden af et stof (en komponent) i en blanding af stoffer. Der benyttes forskellige koncentrationsmål, bl.a. følgende: Massebrøk (eller vægtbr... Læs mere

 7. alkohol

  ethylalkohol, ethanol, vinånd, sprit, generel betegnelse for den mest kendte af alle ... ... Læs mere

 8. træ

  vedplante med en enkelt hovedstamme, der sædvanligvis når en højde af mindst 5 m. Træer har stor økologisk betydning som skovdannere (se ... ... Læs mere

 9. alkohol (alkoholforbruget i Danmark)

  Indtil ca. 1850 blev det danske alkoholforbrug traditionelt dækket af brændevin og hj... ... Læs mere

 10. hafnium

  grundstof nr. 72, placeret i det periodiske systems 4. gruppe; atomtegn Hf. Hafnium er hårdt og har et højt smeltepunkt; det bruges i legeringer til bl.a. ... Læs mere

 11. legering

  stof med metalliske egenskaber, sammensat af to eller flere grundstoffer, hvoraf mindst et er et metal. Visse vigtige legeringer har trivialnavne som ... ... Læs mere

 12. Bengt Strömgren

  Bengt Georg Daniel Strömgren,  21.1.1908-4.7.1987, astronom. Født i Goteborg. S. blev student 1925 fra Metropolitanskolen og 1927 mag scient. i astronomi, m... Læs mere

 13. bjergarter

  de produkter, der dannes af de geologiske processer. Bjergarter defineres som aggregater, dvs. sammenhobninger eller sammenvoksninger af korn af et eller fl... Læs mere

Viser 1-13 af 13

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki