Du søgte efter valgbarhed

Viser 1-20 af 97

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. valgbarhed

  de betingelser, en person skal opfylde for at kunne vælges til et bestemt offentligt hverv, fx medlem af Folketinget, et kommunalt råd (kommunalbestyrelse el... Læs mere

 2. folketingsvalg - valget og valgbarhed

  Ved folketingsvalg vælges 179 medlemmer til Folketinget, heraf 175 i Danmark, 2 på Færøerne og 2 i Grønland. Nyvalg til Folketinget udskrives af ... ... Læs mere

 3. eligibilitet

  (se eligibel), valgbarhed; sammenlign med elektion. ... Læs mere

 4. census

  på moderne engelsk ord for folketælling; desuden bruges det som betegnelse for indtægts-, skatte- eller formuegrænser for valgbarhed eller valgret.... ... Læs mere

 5. tillidsrepræsentant

  arbejdstager, som vælges af sine kolleger til at varetage deres interesser over for arbejdsgiveren. Tillidsrepræsentanten er samtidig sin faglige organisatio... Læs mere

 6. polyarki

  (af poly- og -arki, dvs. 'mange magter'), fællestræk ved magtstrukturen i de moderne liberale demokratier i den vestlige verden; forenklet er polyarkier de m... Læs mere

 7. Valgbarhedsnævnet

  permanent nævn under Økonomi- og Indenrigsministeriet, oprettet i 1965. Nævnet behandler sager vedr. kandidaters fortabelse af valgbarhed til kommunale og... Læs mere

 8. Angola - forfatning og styreform

  I perioden 1976-91 var Angolas forfatning baseret på MPLA's uafhængighedserklæring fra 1975, og MPLA var dengang eneste tilladte parti. Ifølge aftale fra... Læs mere

 9. aldersrente

  alderdomsunderstøttelse, der efter en lovreform i 1956 blev ændret til folkepension....Indtil slutn. af 1800-t. hørte alderdomsforsorgen under den almindeli... Læs mere

 10. lokalforvaltning (Lokalstyre på landet)

  I landdistrikterne varetog lensmændene, senere kaldet amtmænd, den statslige del af lokalforvaltningen. Lensmændene var de tidligste bindeled mellem landbef... Læs mere

 11. folketingsbeslutning

  fællesbetegnelse for folketingsvedtagelser, som ikke er led i loves tilblivelse. Grundloven opregner en række folketingsbeslutning... ... Læs mere

 12. Hippodrombevægelsen

  dansk politisk bevægelse i 1848, opkaldt efter dens mødesal, det nuværende Folketeater i København. Bevægelsen udgik i begyndelsen af 1848 fra den radik... Læs mere

 13. folketingsvalg - valgbreve og godkendelse af valget

  De kandidater, som ifølge de foretagne beregninger og opgørelser er valgt, modtager valgbreve, der tjener som bevis for, at modtageren er berettiget til at... Læs mere

 14. lokalforvaltning (Historie)

  I Danmark kan et lokalstyre med elementer af decentralt statsstyre på landet og selvstyre i købstæderne spores tilbage til middelalderen. I det ældre lokal... Læs mere

 15. fattigvæsen (1800-t. - pengeunderstøttelse og den personlige frihed)

  I de sidste årtier af 1700-t. fremkom nye overvejelser om fattigvæsenets indretning og om, hvordan det kunne forbedres. Erfaringerne viste, at indtægterne, ... Læs mere

 16. Den mørke armé

  Det landproletariat, hvis forhold nu blev trukket frem i den ene roman efter den anden, havde i 1800-tallet været en usynlig social gruppe. De kvinder, mæn... Læs mere

 17. Line Luplau

  Line Nicoline Christine Luplau, 1823-1891, præstekone fra Varde, hvis mærkesag var kvinders opnåelse af valgret og valgbarhed til såvel Rigsdagen som de ... Læs mere

 18. A.C. Normann

  Arnold Christian Normann, 1904-1978, dansk journalist og politiker. Normann var aktiv i Det Radikale Venstre og medudgiver af ... ... Læs mere

 19. chartistbevægelsen

  ... (af eng. efter The People's Charter, fra oldfr. chartre, af lat. charta 'papyrusblad, papir, skrift'), britisk politisk reformbevægelse, grundlagt i 1838.... Læs mere

 20. Israel - forfatning

  Republikken Israel har ingen skreven forfatning, men i juni 1950 vedtog parlamentet, Knesset, at lade en statsforfatning udvikle sig gradvist. En række love... Læs mere

Viser 1-20 af 97

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki