Du søgte efter vandløb

Viser 81-100 af 100

Forrige 2 3 4 5 Næste
 1. løje

  (af glda. *løgha, af et germ. ord med bet. 'den lyse', om fiskens lyse farve), Alburnus alburnus, art af karpefisk. Den findes i Europa nord for Alperne i sø... Læs mere

 2. Dansk Vandløbsfaunaindeks

  dansk udviklet metode til at vurdere vandløbskvaliteten i danske vandløb. Ud fra sammensætningen af faunaen af insekter og andre smådyr og de indbyrdes tal... Læs mere

 3. Vindinge Å

  ca. 30 km langt vandløb på Østfyn. Fra udspringet sydvest for Årslev løber åen i en nordlig bue mod øst til Holckenhavn Fjord ved Nyborg, hvor åens... Læs mere

 4. grøde

  ... planter, der gror i vandløb. Fisk og smådyr har levesteder her. Planternes overflade er tæt besat med mikroorganismer, der dels er føde for mange småd... Læs mere

 5. Zagorohoria

  46 bjerglandsbyer i Zagoriaområdet i den bjergrige region Epiros i NV-Grækenland. Landsbyerne er omgivet af bjerge, der har nåletræer, højtliggende græsg... Læs mere

 6. norito

  (jap. 'hellige ord'), bønner i shinto, reciteret af præster. Sproget er oldjapansk; teksterne er gamle (fx samlingen Engi-shiki fra 927) eller nye i gammel s... Læs mere

 7. gifttyde

  ...Cicuta virosa, sumpplante i ... ... Læs mere

 8. bisamrotte

  ...Ondatra zibethica, moskusrotte, en meget stor studsmus på op til 1,7 kg. Den er knyttet til vandløb og svømmer godt med sin sammentrykte hale og bagbe... Læs mere

 9. Tversted Å

  12 km langt vandløb i Vendsyssel. Det udspringer i Måstrup Mose 17 m.o.h. og løber mod nordvest, først som Moseå, dernæst som Trynå. På de sidste ki... Læs mere

 10. vandaks

  ...Potamogeton, slægt med knap 90 arter i vandaksfamilien, udbredt i alle egne. I Danmark findes 20 arter, bl.a. svømmende vandaks (Potamogeton natans), der ... Læs mere

 11. vandskel

  grænsen mellem to vandløbs afvandingsområder (opland). For et hvilket som helst tværprofil af et vandløb kan man tegne vandskel og dermed afgrænse prof... Læs mere

 12. faskine

  fletværk af bøjelige slanke grene, fx pilekviste. Faskiner bruges som måtter til underlag for konstruktion i vand, fx moler, hvor ... ... Læs mere

 13. suspension

  (afledn. af lat. suspendere 'ophæve'), flydende blanding af faste partikler i en væske. I naturen dannes suspensioner af fx lerpartikler i vandløb, hvorimod... Læs mere

 14. vandløbsregime

  variationen i et vandløbs årlige afstrømning. Kendskabet hertil er afgørende i forbindelse med udnyttelse af flodvand til fx vandkraft. Det bestemmes af te... Læs mere

 15. sprækkedal

  retlinjet dal, der følger en forkastningsbetinget svaghedszone i fast fjeld. En sprækkedal er hyppigt forholdsvis dyb (10-50 m) og smal (20-100 m) og kan... Læs mere

 16. Vandløbene

  Overalt i Danmark er nedbøren større end fordampningen. Dette vandoverskud føder en fortsat strøm af vand gennem vandløbene til havet. Da både vandove... Læs mere

 17. rottehale

  larve af droneflue (Eristalis) og visse andre svirrefluer. Rottehaler er forureningsindikator (se indikatorart) ved forureni... ... Læs mere

 18. Järpströmmen

  vandløb i det vestlige Jämtland. Det udmunder i ... ... Læs mere

 19. Fyrisån

  største vandløb i Uppland, Sverige; 80 km lang. Åen udspringer i det tidligere grubefelt omkring ... ... Læs mere

 20. Rönne å

  ...Rönneån, 83 km langt vandløb i Skåne, populært blandt kanoroere. Fra kildeområderne ved Ringsjön afvander den 1900 km2 sletteland nord og øst for S... Læs mere

Viser 81-100 af 100

Forrige 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki