Du søgte efter vandløb

Viser 81-100 af 100

Forrige 2 3 4 5 Næste
 1. norito

  (jap. 'hellige ord'), bønner i shinto, reciteret af præster. Sproget er oldjapansk; teksterne er gamle (fx samlingen Engi-shiki fra 927) eller nye i gammel s... Læs mere

 2. bisamrotte

  ...Ondatra zibethica, moskusrotte, en meget stor studsmus på op til 1,7 kg. Den er knyttet til vandløb og svømmer godt med sin sammentrykte hale og bagbe... Læs mere

 3. gifttyde

  ...Cicuta virosa, sumpplante i ... ... Læs mere

 4. vandskel

  grænsen mellem to vandløbs afvandingsområder (opland). For et hvilket som helst tværprofil af et vandløb kan man tegne vandskel og dermed afgrænse prof... Læs mere

 5. faskine

  fletværk af bøjelige slanke grene, fx pilekviste. Faskiner bruges som måtter til underlag for konstruktion i vand, fx moler, hvor ... ... Læs mere

 6. suspension

  (afledn. af lat. suspendere 'ophæve'), flydende blanding af faste partikler i en væske. I naturen dannes suspensioner af fx lerpartikler i vandløb, hvorimod... Læs mere

 7. vandløbsregime

  variationen i et vandløbs årlige afstrømning. Kendskabet hertil er afgørende i forbindelse med udnyttelse af flodvand til fx vandkraft. Det bestemmes af te... Læs mere

 8. sprækkedal

  retlinjet dal, der følger en forkastningsbetinget svaghedszone i fast fjeld. En sprækkedal er hyppigt forholdsvis dyb (10-50 m) og smal (20-100 m) og kan... Læs mere

 9. rottehale

  larve af droneflue (Eristalis) og visse andre svirrefluer. Rottehaler er forureningsindikator (se indikatorart) ved ... ... Læs mere

 10. Motala ström

  vandløb i Sydsverige, der fra Vättern løber gennem søerne Boren, Roxen og Glan og udmunder ved Norrköping; ca. 100 km langt. Vandføringen er reguleret o... Læs mere

 11. Fyrisån

  største vandløb i Uppland, Sverige; 80 km lang. Åen udspringer i det tidligere grubefelt omkring ... ... Læs mere

 12. vadehav

  kystnært, lavvandet farvand, der er præget af tidevand. Området er dækket af vand ved højvande og tørt ved lavvande. De tørlagte områder kaldes ... ... Læs mere

 13. forureningsindikator

  organisme, hvis tilstedeværelse eller fravær er indikator for miljøets grad af forurening; giver i modsætn... ... Læs mere

 14. flire

  ...Blicca bjoerkna, nordeuropæisk karpefisk. Med den høje, sammentrykte krop minder den om brasen, men som voksen får den ikke dennes mørke finner. Fliren ... Læs mere

 15. Rönne å

  ...Rönneån, 83 km langt vandløb i Skåne, populært blandt kanoroere. Fra kildeområderne ved Ringsjön afvander den 1900 km2 sletteland nord og øst for S... Læs mere

 16. Järpströmmen

  vandløb i det vestlige Jämtland. Det udmunder i ... ... Læs mere

 17. kampfisk

  arter af slægten Betta, nogle labyrintfisk fra Thailand og Malaysia. De findes i vandløb, har ret matte farver og bliver ca. 5 cm. Pga. hannernes stridslyst... Læs mere

 18. udledningstilladelse

  tilladelse til spildevandsudledning til vandløb, søer eller havet givet af kommunen for enkeltejendomme og renseanlæg til færre end 30 personer eller af ... Læs mere

 19. Ankarana

  bjergmassiv af kalksten på det nordvestlige Madagaskar. Området er et stærkt eroderet karstlandskab med underjordiske vandløb og huler, hvor der lever fler... Læs mere

 20. feltbro

  interimistisk militær bro til køretøjspassage af et vandløb, en terrænsænkning, et krater i en vejbane e.l. Feltbroer bygges manuelt, maskinelt eller i e... Læs mere

Viser 81-100 af 100

Forrige 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki