Du søgte efter vandstand

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. vandstand

  vandoverfladens niveau. En lang række faktorer påvirker vandstanden; fx kan vinden presse vandet op mod kysten, og atmosfæriske høj- og lavtryk kan hhv.... Læs mere

 2. Elisenhof

  marsklandsby fra vikingetiden på halvøen ... ... Læs mere

 3. Vallisneria

  (efter den italienske botaniker Antonio de Vallisnera, 1661-1730), vallisneria, slægt med seks arter i frøbidfamilien, udbredt i tropiske og varme områder. ... Læs mere

 4. ebbe

  ...lavvande, faldende vandstand ved tidevand; anvendes undertiden om den laveste vandstand. Modsat ... ... Læs mere

 5. flod

  ...højvande, stigende vandstand ved tidevand; anvendes undertiden om den højeste vandstand. Modsat ebbe. ... Læs mere

 6. stighøjde

  højden til den maksimale vandstand i et reservoir eller væskehøjden i et manometerrør. ... Læs mere

 7. lavvande

  den laveste vandstand i forbindelse med tidevand. Tidsrummet, hvor vandstanden falder, kaldes ebbe. ... ... Læs mere

 8. mareograf

  (af lat. mare + gr. -graf), instrument, der optegner vandstand. ... Læs mere

 9. seiche

  (schw.fr., vist fem. af sec 'tør'), stående bølge i en sø eller et mindre havområde. Den opstår, når vinden igennem en periode har bevirket en vandst... Læs mere

 10. Lake Nakuru National Park

  188 km2 stort fredet område, som ligger 140 km nordvest for Kenyas hovedstad ... ... Læs mere

 11. Khankasøen

  kinesisk Xingkai Hu, russisk-kinesisk sø i Fjernøsten ca. 160 km nord for Vladivostok. Søen ligger 70 m un... ... Læs mere

 12. kyst

  landskab, der er præget af havets nærhed. Kysten findes i grænsezonen mellem jordskorpen (øverste del af lithosfæren), havet (hydrosfæren) og atmosfæ... Læs mere

 13. tidevandskraftværk

  vandkraftværk, hvor turbinerne placeres i en dæmning, der bygges tværs over en bugt på kyster med meget kraftigt tidevand. Ved stigende vandstand i havet s... Læs mere

 14. vindstuvning

  opstuvning af vand i situationer med pålandsvind. Vindens friktion på havoverfladen medfører en transport af vand mod land, hvorved vandstanden langs kyst... Læs mere

 15. vandranunkel

  ... ...Batrachium, slægt i ranunkelfamilien, ofte inkluderet som en underslægt i slægten ranunkel. Der findes ca. seks arter i Danmark, og de adskiller sig ... Læs mere

 16. Braccianosøen

  kratersø i Sabatinerbjergene 30 km nordvest for Rom; 57 km2, 164 m dyb. Søen afvandes af floden Arrone og har i historisk tid haft stærkt vekslende va... Læs mere

 17. forsumpning

  begyndende eller tiltagende aflejring af organisk stof som følge af stigende vandstand. Et øget vandindhold i jorden bevirker, at dødt plantemateriale vansk... Læs mere

 18. kyst (Menneskeskabte kyster)

  Regionalt har menneskets indgreb og omformning af kysten især gennem 1800- og 1900-t. været af afgørende betydning for kystudviklingen. Dette er sket ved ... Læs mere

 19. strandvold

  marin voldformet dannelse af sand, grus eller sten opbygget parallelt med kystlinjen. De kan forekomme på stranden eller på det marine forland. Strandvolde... Læs mere

 20. Vandstanden

  Under naturlige forhold er vandstanden en af de vigtigste vegetations- og artsfordelende faktorer i skoven (figur 2-14) og den eneste naturlige faktor, som i... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki