Du søgte efter varmeveksler

Viser 1-20 af 40

Forrige 1 2 Næste
 1. varmeveksler

  ... komponent til udveksling af varme eller kulde mellem to medier; sædvanligvis til overførsel af varme fra en varmere til en koldere gas eller væske (flui... Læs mere

 2. Hengill

  803 m højt fjeld SV for søen Þingvallavatn i Island. I dette vigtige geotermiske område har Reykjavík by opført et varmeværk. Varmt vand pumpes op, og g... Læs mere

 3. dampturbine (Anvendelser)

  Til store kraftværker anvendes dampturbiner, der roterer med 50 o/s svarende til elnettets frekvens på 50 Hz. Dampen strømmer efter beskovlingen til en kond... Læs mere

 4. fødevandsforvarmer

  varmeveksler i et dampkraftværk, der opvarmer fødevand til dampkedlen ved at fortætte damp udtaget fra dampturbinen. Ved at borttage damp fra turbinen formi... Læs mere

 5. modstrømsprincip

  i den kemiske teknik det arrangement, at to materialestrømme, der skal udveksle varme eller stof, strømmer i modsatte retninger i apparaturet. Herved opnå... Læs mere

 6. Ljungström-forvarmer

  ... kontinuert virkende varmeveksler udviklet af Fredrik Ljungström i 1922. Det er en meget kompakt varmeveksler med et lavt trykfald, som gør den velegnet t... Læs mere

 7. cowper

  ... varmeveksler, der øger nyttevirkningen af højovne væsentligt under fremstilling af råjern. Apparatet konstrueredes i 1860 af E.A. Cowper som en lodrets... Læs mere

 8. overheder

  varmeveksler til efteropvarmning af den damp, som dannes i en dampkedel. Overhederen består af rør, hvori dampen strømmer, mens den opvarmes af den stadig v... Læs mere

 9. kraftvarmeværk

  anlæg til samtidig produktion af elektricitet og varme, specielt fjernvarme. I store centrale dampkraftværker udtages en del af dampen fra turbinen til en va... Læs mere

 10. kondensator

  apparat til varmeoverføring (varmeveksler), hvori dampe fortættes (kondenseres) til væske ved afkøling. Kondensatorer benyttes i dampkraftanlæg, i procesa... Læs mere

 11. regenerator

  varmeveksler opstillet i forbindelse med større ovne, hvor varme fra røggassen afgives til forbrændingsluften, som derved forvarmes. I regeneratoren ombytte... Læs mere

 12. rekuperation

  (af lat. recuperatio 'genindvinding', af re- og afledn. af lat. capere 'tage'), genvinding af spildvarme, ofte fra varm røggas. I en varmeveksler (rekuperator... Læs mere

 13. luftindtag

  hul eller åbning på en flyvemaskine, hvorigennem luften føres ad et luftkanalsystem til kompressoren på en jetmotor, en karburator, en oliekøler eller en ... Læs mere

 14. ventilator

  mekanisk luftfornyelsesapparat bestående af normalt elektrisk drevne propeller, som ved rotation sætter luften i bevægelse og fører frisk luft ind eller ... Læs mere

 15. køler

  varmeveksler, hvori den opvarmede kølervæske fra en motor bliver afkølet, normalt ved passage af luft. En køler er opbygget af et stort antal tyndvæggede ... Læs mere

 16. vandvarmer

  anlæg til opvarmning af brugsvand bestående af en varmeveksler, hvor vandet opvarmes, evt. suppleret med en beholder til opbevaring af det varme vand. Varmev... Læs mere

 17. gasfyr

  fyr, hvori opvarmningen sker med et gasformigt brændsel, fx kulgas, naturgas eller flaskegas. I gasapparater til køkkenbrug og i de fleste små centralvarmef... Læs mere

 18. inddampning

  bortkogning af væske fra en opløsning af et ikke-flygtigt stof. Formålet er oftest at forøge opløsningens koncentration, evt. så meget, at det opløste s... Læs mere

 19. køleanlæg (Dampkompressionsanlæg)

  I langt de fleste køleanlæg foregår varmetransporten ved, at en flygtig væske, kølemidlet, vekselvis bringes til at fordampe under lavt tryk (og dermed ve... Læs mere

 20. væv

  (oldn. vefr 'vævet stof', afledn. af germ. *wabja-), i anatomien en samling af forskellige celletyper, der udgør en funktionel enhed: Eksempelvis er hud et v... Læs mere

Viser 1-20 af 40

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki