Du søgte efter vejledning

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. vejledning

  individuel eller kollektiv rådgivningsfunktion, hvor vejledere støtter vejledningssøgende i at træffe egne beslutninger. Vejledningsbegrebet, der i anden h... Læs mere

 2. Vejledning til fagkonsulenter

  Herunder kan du læse mere om, hvilke opgaver du påtager dig, hvis du vil være fagkonsulent ved Den Store Danske. Som fagkonsulent bistår du redaktionen o... Læs mere

 3. Dansk Biografisk Leksikon - Vejledning til 3. udgave

  Dansk Biografisk Leksikon er grundlagt 1887 af C.F. Bricka og videreført 1933-44 af Povl Engelstoft under medvirken af Svend Dahl. Tredje udgave 1979-84 ved... Læs mere

 4. guidance

  (eng.), ledelse; vejledning. ... Læs mere

 5. sagsbehandler

  offentlig medarbejder, der tager sig af den enkelte borgers sag og kan give personlig vejledning. ... Læs mere

 6. hodegese

  (af gr. hodos vej + hegeisthai vise, føre an), særlig vejledning til studiet af en videnskab. ... Læs mere

 7. prompt

  (eng. prompt (sb.) af prompt (v.), af lat. promptus), en vis vejledning for at hjælpe en elev til at finde det rigtige svar. ... Læs mere

 8. auspicium

  (lat., af avis 'fugl' og afledn. af specere 'se'), varseltagning hovedsagelig ud fra fuglenes flugt og opførsel. Auspicium blev anvendt i antikkens Rom forud ... Læs mere

  Tags:

 9. sømærke

  forankret eller faststående identificerbart mærke til vejledning for skibsfarten, se farvandsafmærkning. ... Læs mere

 10. psykoteknik

  (gr. psyko- + teknik), praktisk anvendelse af psykologi (fx til vejledning i valg af erhverv). ... Læs mere

 11. epistolografi

  1. kunsten at skrive breve; 2. vejledning i brevskrivning; brevbog. .........Ordet epistolografi kommer af latin epistola + græsk ... ... Læs mere

 12. praktikant

  (af lat. practicans, af practicare), ældre medicinsk studerende, der gør tjeneste på et hospital under overlægens vejledning; person, der uden løn arbejde... Læs mere

 13. Søfartsrådet

  ... Læs mere

 14. Walther Oskar Ernst Amelung

  1865-1927, tysk arkæolog. Amelung har haft stor betydning for studiet af antik skulptur og udgav sammen med P.J. Arndt værket Einzelaufnahmen antiker Skulptu... Læs mere

 15. Johannes Klimakos Sinaites

  ca. 579-649, abbed i Katarinaklostret på Sinaihalvøen. Han blev kendt og værdsat for sit hovedværk, en vejledning i det asketiske livs 30 'trin' eller ... Læs mere

 16. socialrådgivning

  rådgivning og vejledning i sociale spørgsmål samt afhjælpning af sociale problemer efter den sociale lovgivning. Socialrådgivning finder især sted i ko... Læs mere

 17. coaching

  ... Læs mere

 18. Kriminalforsorgen - undervisning

  Beskæftigelsespligten kan også opfyldes ved, at den indsatte modtager undervisning på fuld tid eller som en del af arbejdsugen. Lønnen svarer til timelø... Læs mere

 19. Dansk Blindesamfund

  ...DBS, privat organisation, som blev stiftet i 1911 for at skabe de bedst mulige vilkår for blinde og svagsynede. Dansk Blindesamfund yder individuel vejledn... Læs mere

 20. støttepædagog

  pædagog, der bistår børn og unge med særlige behov. Støttepædagoger yder ikke alene pædagogisk, men også fysisk støtte til en... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki