Du søgte efter vejledning

Viser 81-100 af 100

Forrige 2 3 4 5 Næste
 1. civillovbog

  samling af civilretlige regler. En lovbog er en systematisk og dækkende kodifikation af en emnekreds. Dens formål er at give borgerne en lettilgængelig og o... Læs mere

 2. neurologi (Neurologisk undersøgelse)

  er en klinisk undersøgelse til afklaring af neurologiske sygdommes lokalisation og natur. Undersøgelsen indledes med et interview om symptomerne; evt. må de... Læs mere

 3. røntgenundersøgelse (Røntgengennemlysning)

  Et andet princip til røntgenundersøgelse, der var særlig populært i røntgendiagnostikkens barndom, er den såkaldte gennemlysning, hvorunder lægen under ... Læs mere

 4. ph.d.

  akademisk grad, der har sit udspring i det system af akademiske grader, som blev ... ... Læs mere

 5. artroskopi

  (af gr. arthron 'led' og -skopi), undersøgelse af led gennem en tynd, rørformet kikkert. Artroskopi benyttes navnlig i de store led, knæ, skulder, albue og ... Læs mere

 6. børnemuseum

  museum eller museumsafdeling, der har børn som målgruppe. Børnemuseer er opstået i erkendelsen af, at museer kan være en resurse i en indlæringsproces ... Læs mere

 7. etikette

  regelsæt for god livsførelse, dvs. hvad fx til- og omtaleformer angår, kropssprog, påklædning, selskabelig placering og manerer såvel i dagligdagen som... Læs mere

 8. ergonomi

  tværfaglig disciplin, som anvender medicinsk, psykologisk og teknisk teori, viden og erfaring til at forebygge skader forårsaget af selve arbejdet eller a... Læs mere

 9. forvaltningsakt

  en offentlig forvaltningsmyndigheds afgørelse. Den typiske forvaltningsakt er en udtalelse fra en forvaltningsmyndighed, statslig eller kommunal, som over for... Læs mere

 10. ikonografi

  beskrivelse og analyse af et billedes eller skulpturs motiv med henblik på at identificere portrætter, religiøse eller mytologiske figurer og scener. Me... Læs mere

 11. retspsykiatri

  særligt område af psykiatri, hvis funktioner bestemmes af love og administrative regler for at sikre psykisk syges retsstilling og behandlingsbehov....Civilr... Læs mere

 12. retssikkerhed

  begreb, som anvendes til at karakterisere den retlige regulering, der skal sikre borgernes rettigheder. Retssikkerhed er især vigtig på retsområder, hvor of... Læs mere

 13. A.P. Hansen

  Anders Peder Hansen,  23.10.1870-1.5.1935, forstander for statens forsøgsmejeri. Født i Flemløse, død i Hillerød, urne i Bispebjerg urnehave. H. lærte o... Læs mere

 14. Johann Amos Comenius

  ...Jan Amos Komenský, 1592-1670, pædagog og præst, født i Mæhren; Comenius regnes for grundlægger af nyere pædagogik. Som medlem af det protestantisk... Læs mere

 15. rygerlunger

  populær betegnelse for kronisk, obstruktiv lungesygdom (KOL), som er en folkesygdom i Danmark. 300.000-400.000 danskere lider af KOL, heraf 150.000 i betyde... Læs mere

 16. Alt for damerne

  dansk ugeblad, der udkom første gang i 1946. Initiativtager var direktøren for ... ... Læs mere

 17. Mahmoud Ahmadinejad

  f. 28.10.1956, iransk politiker, præsident 2005-13. Ahmadinejad har en ph.d. i trafikplanlægning fra Teherans Tekniske Universitet, hvor han også har und... Læs mere

 18. bygningsfredning

  administrativ beslutning om, at en bygning skal holdes i forsvarlig stand, og at der ikke må foretages udvendige eller indvendige bygningsarbejder eller sk... Læs mere

 19. A.F. Følger

  Andreas Frederik Følger,  18.6.1880-20.1.1961, veterinær. Født i Kbh. (Stefans), død på Kbh.s amtssygehus, Gentofte, urne på Mariebjerg kgd. Straks efte... Læs mere

 20. Frederik Paludan

  Christian Frederik Paludan,  16.1.1850-23.11.1933, slotsgartner. Født i Nebsager, død i Gentofte, begravet sst. P. fik sin gartneruddannelse i Fuglsang herr... Læs mere

Viser 81-100 af 100

Forrige 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki