Du søgte efter verbum

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. verbum

  ...udsagnsord, grammatisk betegnelse for en ordklasse, der betegner handlinger som banke, save, processer som vokse, visne eller tilstande, fx stå, være. F... Læs mere

 2. verbum vicarium

  (lat. verbum + neutrum af vicarius stedfortrædende), stedfortrædende verbum (fx gøre i: 'du lovede at vaske op, men du har ikke gjort det'). ... Læs mere

 3. verbum Dei

  (lat. verbum + bøjningsform af Deus), guds ord. ... Læs mere

  Tags:

 4. verbum voluntatis

  (lat. verbum + voluntas, voluntatis vilje), viljesverbum (fx ville). ... Læs mere

 5. verbum dicendi

  (lat. verbum + dicendi bøjningsform af dicere sige), udsagnsverbum (fx sige, udbryde, hviske). ... Læs mere

 6. verbum sentiendi

  (lat. verbum + sentiendi bøjningsform af sentire føle), sanseverbum (fx føle, høre, se). ... Læs mere

 7. infinit verbum

  inden for grammatik bøjningsform (af et verbum), der ikke kan stå som sætningsverbum; det modsatte af finit. ... Læs mere

 8. deponent verbum

  (af lat. deponere 'lægge fra sig' og verbum; et verbum, der har lagt den passive betydning fra sig), verbum, der i de fleste bøjningsmønstre kun har passiv ... Læs mere

 9. et semel emissum volat irrevocabile verbum

  (lat.), én gang udtalt kan ordet ikke kaldes tilbage. ... Læs mere

 10. deponens

  (lat. aflæggende), deponent verbum; verbum, som kun bruges i passiv form, men med aktiv betydning, fx da. færdes. ... Læs mere

 11. passivisk

  inden for grammatik om sætning med et verbum i passiv. ... Læs mere

 12. impersonale

  (lat. verbum impersonale, af impersonalis upersonlig, im- u- + personalis personlig), inden for grammatik upersonligt verbum (som i fx det regner). ... Læs mere

 13. -ator

  (lat.), betegner i substantiver den, der udfører den handling, som udtrykkes i det tilsvarende verbum (da.: -er) (fx kalkulator). ... Læs mere

 14. verbalpartikel

  (lat. verbal- + partikel), adverbium, der er i fast forbindelse med et verbum (fx 'dreje fra', 'slå til'). ... Læs mere

 15. -ation

  (af lat. -atio, -ationis), substantivendelse med betydning af den handling, som udtrykkes i det tilsvarende verbum (da. -ing, -ning) (fx isolation). ... Læs mere

  Tags:

 16. -tør

  (fr. -teur), betegner i substantiver den (person el. mekanisme), der udfører den handling, som udtrykkes i det tilsvarende verbum (fx direktør, transportør)... Læs mere

 17. muslim

  et menneske, der lægger islam til grund for sin tilværelse. Ordet er grammatisk et aktivt participium af det arabiske verbum aslama, det at hengive sig til o... Læs mere

 18. augustus

  tilnavn til alle romerske kejsere efter kejser ... ... Læs mere

 19. -tion

  (af fr. -tion (tidl. -cion, -ciun) og/eller lat. -tio, -tionis, hvor -t- stammer fra endelsen i perfektum participium), substantivendelse, opr. som udtryk for ... Læs mere

 20. homonym

  sprogvidenskabelig betegnelse for hvert af to eller flere ord, der staves og/eller udtales ens, fx sky, der kan være et substantiv som i 'en sky på himlen'... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki