Du søgte efter vibration

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. vibration

  (lat. vibratio, af vibrare), dirren; svingning, især om vedvarende, små, hurtige svingninger. ... Læs mere

 2. rotationsspektrum

  i fysik et spektrum, der indeholder linjer fra lysudsendelse (emission) eller lysoptagelse (absorption), som forårsages af overgange mellem molekylers eller k... Læs mere

 3. flutter

  voldsom vibration i en konstruktions struktur. Flutter opstår, når aerodynamisk frembragte vibrationer (buffeting) rammer ... ... Læs mere

 4. vibrationssans

  sans knyttet til receptorer i hud og knoglehinder, se også følesans. Hurtigt adapterende Pacinilegemer og langsommere adapterende Meissner-legemer aktiveres ... Læs mere

 5. vibrometer

  (af lat. vibrare 'sitre, ryste' og -meter), elektrisk instrument til måling af amplitude og frekvens for en mekanisk vibration, fx i en maskine. Et vibrometer... Læs mere

 6. massage

  mekanisk bearbejdning af legemets bløddele, fx musklerne. Behandlingen kan gives som strygning (effleurage), gnidning (friktion), klemning eller æltning (... Læs mere

 7. vibrationsmassage

  (lat. vibration + fr. massage), behandling af hud el. muskler med små, hurtige hånd- el. fingerbevægelser. ... Læs mere

 8. Born-Oppenheimer-beskrivelse

  (efter Max Born og J. Robert Oppenheimer), det tilnærmede billede, man får af et molekyle under antagelse af, at rotation, vibration og elektronbevægelse er... Læs mere

 9. Lys & Akustik DELTA Dansk Elektronik

  dansk selvejende institution med status som godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS) siden 2004; tidligere er tilknyttet ATV. Instituttet yder teknologisk se... Læs mere

 10. taleorganer

  organer hos mennesket, som bruges til frembringelse af tale. Taleorganerne er biologisk udviklet af dele af legemet, som har eller oprindelig har haft andre fu... Læs mere

 11. neurologi (Neurologisk undersøgelse)

  er en klinisk undersøgelse til afklaring af neurologiske sygdommes lokalisation og natur. Undersøgelsen indledes med et interview om symptomerne; evt. må de... Læs mere

 12. Raman-effekt

  (efter C.V. Raman), lysspredning, hvor lyset ændrer sin frekvens gennem vekselvirkning med stof. Raman-effekt kan beskrives som fotoner, der kolliderer med mo... Læs mere

 13. pilotering

  ...pælefundering, nedramning af pæle som underlag for bygværk. Pilotering har to hovedformål: dels at opnå tilstrækkelig bæreevne af et bygværk ved at ... Læs mere

 14. musik

  betegnede Goethe som “symbolik for øret”. Ordet “musik” stammer fra græsk og betyder “musernes kunst”, oprindelig brugt om alle kunstarter knyt... Læs mere

 15. følesans

  evnen til at omsætte mekaniske og termiske påvirkninger af legemsoverfladen til elektriske impulser i nervetråde....Selv meget primitive dyr har en følesan... Læs mere

 16. molekylspektroskopi

  studiet af molekylers vekselvirkning med elektromagnetisk stråling. Molekylspektroskopi er en fællesbetegnelse for en række eksperimentelle metoder til stud... Læs mere

 17. flutter

  (eng. 'vibration'), flutter-ekko, inden for akustik et kort, repeterende ekko, der fremkommer ved, at en kortvarig lydimpuls (fx fra et håndklap) vandrer frem... Læs mere

  Tags:

 18. spektrum

  inden for optik variationen af strålingsenergi med bølgelængde eller frekvens. Et emissionsspektrum frembringes af ... ... Læs mere

 19. grubeorme

  ...Crotalidae, familie af slanger med ca. 145 arter i 14 slægter. Grubeorme er udbredt i Amerika og Asien og når ind i Europa ved Det Kaspiske Hav. Grubeor... Læs mere

 20. wow og flutter

  ... (af eng. wow 'lydfejl' og flutter 'vibration, blafren'), forvrængning af lydsignalet i optage-/gengiveapparater med mekanisk bevægeligt lagringsmedium so... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki