Du søgte efter videregående uddannelser

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. videregående uddannelser

  fællesbetegnelse for en række heltids- eller deltidsuddannelser i forlængelse af en ungdomsuddannelse som fx studentereksamen, højere handelseksamen eller ... Læs mere

 2. Videregående uddannelser

  ... Læs mere

 3. Styrelsen for Videregående Uddannelser

  styrelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet, oprettet 2013 ved en sammenlægning af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og... Læs mere

 4. semester

  (af lat. semestris 'seksmåneders', af sex 'seks' og afledn. af mensis 'måned'), især om undervisningsårets to halvdele, efterårs- og forårssemestret, på... Læs mere

 5. Undervisning for voksne

  En meget lille del af en ungdomsårgang ventede længe med at „komme ud i livet”, som det hed, når de ældre talte om, at de unge skulle forlade skolen...... Læs mere

 6. studievejledning

  vejledende beskrivelser af indhold og metoder inden for afgrænsede fag og fagområder ved de videregående uddannelser; se også studieordninger. ... Læs mere

 7. markedsøkonom

  erhverv, der især har tilknytning til private virksomheders handel med udlandet. I Danmark oprettedes en toårig handelsskoleuddannelse som markedsøkonom i 1... Læs mere

 8. Volda

  vestnorsk by på nordsiden af Voldafjorden; 5380 indb. (2005). Oprindelig var den et strandsted; fra slutningen af 1800-t. udviklede den sig til skoleby for un... Læs mere

 9. Panevėžys

  by i det nordlige Litauen; 113.600 indb. (2011). Byen er administrativt center og har videregående uddannelser samt et rigt kulturliv mad talrige museer og ... Læs mere

 10. diplomuddannelse

  uddannelsestype inden for videreuddannelsessystemet for voksne, der niveaumæssigt svarer til mellemlange videregående uddannelser og normalt udbydes på delt... Læs mere

 11. studienævn

  udvalg ved de videregående uddannelser med lige mange repræsentanter fra undervisere og studerende. Studienævnene ved universiteterne blev grundlagt ved Sty... Læs mere

 12. Østrig - uddannelse

  Det østrigske uddannelsessystem, der har mange lighedspunkter med det sydtyske, fungerede endnu i år 2000 trods en række nyere reformer stadig inden for r... Læs mere

 13. møbelarkitekt

  (1. led af fr. meuble, af lat. mobile, neutrum af mobilis 'flytbar, bevægelig'), møbelformgiver, møbeldesigner, person, der udvikler og udformer møbler og ... Læs mere

 14. Handelshøjskolecentret

  center for videregående uddannelser etableret i 2002 ved sammenlægning af Vestsjællands Handelshøjskolecenter (VHC) i Slagelse og Storstrøms Handelshøj... Læs mere

 15. Studenterråd

  de studerendes officielle repræsentation ved de videregående uddannelser. Det ældste er Studenterrådet (fra 1995 Forenede Studenterråd) ved Københavns Un... Læs mere

 16. Tanzania - uddannelse

  Den største uddannelsesmæssige udfordring er bekæmpelsen af analfabetismen, da ca. 1/3 af befolkningen stadig er analfabeter (1995). Sk... ... Læs mere

 17. Ålesund

  by i det vestlige Norge; den strækker sig over flere øer, forbundet med broer; 47.772 indb. (2011). Dens opvækst i 1700- og 1800-t. skyldtes, at den var h... Læs mere

 18. Mere uddannelse til flere

  Efter skoleloven af 1958 var der endnu, som i 1814, kun syv års undervisningspligt. Det 8. og 9. skoleår var frivilligt, og ca. halvdelen af børnene forlo... Læs mere

 19. studievejledning - uddannelser

  vejledning om valg af fortsat uddannelse og erhverv; især om studievejledning på gymnasier, studenterkurser, hf-kurser og videregående uddannelser....Ved gy... Læs mere

 20. akademiøkonom

  siden 1977 betegnelse for person, der har taget en et- til treårig videregående uddannelse på et handelsakademi. Betegnelsen blev afskaffet i forbindelse me... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki