Du søgte efter voksenuddannelse

Viser 1-20 af 34

Forrige 1 2 Næste
 1. voksenuddannelse

  ... almen eller erhvervsrettet uddannelse for voksne, som regel med en nedre aldersgrænse på 18-25 år. Voksenuddannelse, der kan være tilrettelagt som helt... Læs mere

 2. almen voksenuddannelse

  ...AVU, kompetencegivende undervisning, der har til formål at sikre voksnes mulighed for at forbedre deres almene kundskaber og færdigheder på grundlæggend... Læs mere

 3. AVU

  fork.f. almen voksenuddannelse. ... Læs mere

 4. enkeltfagskursus

  kurser i enkelte fag inden for forskellige områder af voksenuddannelserne, fx almen voksenuddannelse og ... ... Læs mere

 5. VUC

  ...voksenuddannelsescenter, tidl. amtskommunal, nu statslig institution, der tilbyder voksenuddannelse på FVU- og GVU-niveau, fx ... ... Læs mere

 6. Cuba - uddannelse

  Efter revolutionen i 1959 blev der opstillet tre grundlæggende mål for en reform af uddannelserne: 1) skoleuddannelse til alle, 2) bekæmpelse af analfabet... Læs mere

 7. videreuddannelse

  se efteruddannelse, videregående uddannelse og ... ... Læs mere

 8. enkeltfag

  de fag, som en uddannelse er bygget op af. Efter enkeltfagsprincippet, der går tilbage til slutningen af 1960'erne, kan man inden for nogle uddannelser deltag... Læs mere

 9. diplomuddannelse

  uddannelsestype inden for videreuddannelsessystemet for voksne, der niveaumæssigt svarer til mellemlange videregående uddannelser og normalt udbydes på delt... Læs mere

 10. efteruddannelse

  uddannelse efter den grundlæggende uddannelse. Efteruddannelse skal sikre, at den enkeltes kvalifikationer stadig er brugbare og aktuelle i forhold til ændre... Læs mere

 11. MBA

  ...Master of Business Administration, engelsk og international akademisk grad inden for det merkantile område med hovedvægt på ledelse. MBA-uddannelser fi... Læs mere

 12. fritidsundervisning

  omfatter folkeoplysende fritidsundervisning for voksne og aktiviteter for børn og unge, oprettet i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning (1990), der a... Læs mere

 13. Nordisk uddannelsessamarbejde

  samarbejde, der er koordineret af Nordisk Ministerråd på områderne skole, videregående uddannelse, almen voksenuddannelse og folkeoplysning. Samarbejdet, d... Læs mere

 14. Sokrates-programmet

  ...SOKRATES, tværnationalt uddannelsesprogram i EU-regi fra 1995 om forbedring af kvaliteten i uddannelserne gennem europæisk samarbejde. Sokrates-programmet... Læs mere

 15. voksenundervisning

  undervisning for personer over 18 år, som finder sted inden for især voksenuddannelse, men som også optræde... ... Læs mere

 16. Dansk Folkeoplysnings Samråd

  ...DFS, tværpolitisk paraplyorganisation for 40 landsdækkende, folkeoplysende organisationer (1995). Samrådet, der blev stiftet i 1941 som værn for det fri... Læs mere

 17. åben uddannelse

  organisationsform inden for voksenuddannelse, hvor der lægges vægt på fleksibilitet i adgangen til og tilrettelæggelsen af erhvervsrettet ... ... Læs mere

 18. Sverige - uddannelse

  Et egentligt skolesystem i Sverige går tilbage til 1842, da Karl 14. Johan pålagde ethvert sogn at oprette en skole. Den syvårige almueskole, der ikke hav... Læs mere

 19. gymnasiale uddannelser

  almendannende og studieforberedende uddannelser for 16-19-årige. Gymnasiereformen, der trådte i kraft i 2005, omfatter fire former for gymnasial uddannelse... Læs mere

 20. gymnasium

  almendannende og dermed studieforberedende ungdomsuddannelse. Betegnelsen gymnasium dækkede fra 1620'erne toårige uddannelser, hvor de unge, der havde afs... Læs mere

Viser 1-20 af 34

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki