Du søgte efter zoonoser

Viser 1-12 af 12

 1. zoonoser

  sygdomme, som overføres naturligt fra dyr til menneske og omvendt; oftest medregnes blot overførte sygdomme fra hvirveldyr. Listen over zoonoser er meget l... Læs mere

 2. zoonose

  sygdom, der er overført fra hvirveldyr til menneske, fx hundegalskab (rabies); se zoonoser. ... ... Læs mere

 3. Danmarks Veterinærinstitut

  ...DVI, institut dannet 1.1.2002 ved sammenlægning af Statens Veterinære Institut for Virusforskning og ... ... Læs mere

 4. vildtsygdomme

  sygdomme hos vildtlevende pattedyr og fugle, både jagtbart og ikke-jagtbart vildt, fx zoonoser, bl.a. hundegalskab og toksoplasmose, og sygdomme, der kan smit... Læs mere

 5. Statens Veterinære Serumlaboratorium

  ...SVS, indtil 1932 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Serumlaboratorium, statsinstitution med den opgave at udføre diagnostik, overvågning og forskn... Læs mere

 6. husdyrsygdomme

  sygdomme hos husdyr, bl.a. kæledyr; bruges ofte i snævrere juridisk betydning om en række af smitsomme sygdomme, der forekommer hos dyr i den animalske prod... Læs mere

 7. tropesygdomme

  sygdomme, især infektioner, der har oprindelse i tropiske eller subtropiske lande. Årsagen kan være, at infektionen stammer fra særlige dyr, fx aber (se ... Læs mere

 8. Salmonella

  slægt af stavformede, gramnegative ... ... Læs mere

 9. vildt

  fritlevende fugle og pattedyr, både totalfredede og arter, for hvilke der findes en jagttid. I jagtsproget skelnes der mellem fuglevildt og hårvildt, liges... Læs mere

 10. tuberkulose (kvægtuberkulose)

  Mycobacterium bovis kan angribe en lang række drøvtyggere, men også mange andre pattedyr som fx menneske, for hvem den er lige så farlig som den humane t... Læs mere

 11. bakterier

  encellede organismer uden ... ... Læs mere

 12. Referencer

  Abildgård, F., J. Andersen & O. Barndorff-Nielsen, 1972: The hare population (Lepus europaeus Pallas) of Illumø Island, Denmark. A report on the analys... Læs mere

Viser 1-12 af 12

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki