Du søgte efter zygote

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste
 1. zygote

  (af gr. zygon 'åg, sammenbinding'), det befrugtede æg, som fremkommer ved forening af to kønsceller, gameter. Se formering og fosterudvikling. w... ... Læs mere

 2. befrugtning

  sammensmeltning af hunlige og hanlige kønsceller, hvorunder der dannes en zygote (et befrugtet æg); se formering. ... Læs mere

 3. polyembryoni

  (af poly- og afledn. af gr. embryon 'kim, foster'), forekomst af flere kim i samme frø. Polyembryoni kan være resultatet af en kløvning af en befrugtet ægc... Læs mere

 4. Slimdyr

  Slimdyrene mangler som nævnt flageller. Til gengæld er de udstyret med midlertidige udposninger fra celleoverfladen. Disse såkaldte pseudopodie... ... Læs mere

 5. dizygot

  inden for biologien toægget; det modsatte af monozygot. Se også ... ... Læs mere

 6. monozygot

  inden for biologien om tvillinger, der er udviklet af samme æg. Se også dizygot og ... ... Læs mere

 7. hæmosporidier

  (af hæmo- og afledn. af gr. spora 'sæd'), Haemosporidia, gruppe af encellede parasitter hørende til sporozoer. Hæmosporidier har ligesom andre sporozoer en... Læs mere

 8. kønsceller

  ...gameter, det cellulære grundlag for kønnet formering. Kønsceller er kendetegnet ved at være haploide, dvs. kun at indeholde ét sæt kromosomer, og ve... Læs mere

 9. Planktonalgers egenskaber

  Planktonalger er som nævnt meget små. De største i danske farvande er op mod 500 mikrometer (μm), hvilket er det samme som 0,5 mm. Men langt de fleste ar... Læs mere

 10. sporozoer

  ... Læs mere

 11. hemizygot

  organisme, der et eller flere steder på sine kromosomer har områder, loci, som kun er til stede i en enkelt kopi. Eksempelvis er mænd hemizygote mht. gene... Læs mere

 12. formering

  ...forplantning, dannelse af nye individer, afkom, af allerede eksisterende individer; et fællestræk for alt levende og den måde, hvorpå arter eksistere... Læs mere

 13. generationsskifte

  i biologi betegnelse for et periodisk skifte mellem generationer med forskellig forplantningsmåde (kønnet/ukønnet formering) og undertiden også med forskel... Læs mere

 14. Ordliste

  De fleste af bogens fagudtryk er forklaret et eller flere steder undervejs. Disse forklaringer kan findes ved hjælp af stikordsregistret. Enkelte mere almen... Læs mere

 15. fertilisation

  ...befrugtning, konception, proces i mange levende organismers livscyklus, hvor arvemassen fra den hanlige kønscelle, fx sædcellen eller pollenkornet, og d... Læs mere

 16. homozygot

  organisme, som bærer to ens udgaver af et givet gen, dvs. har modtaget ens alleller fra de to forældre i et givet locus. En homozygot har altså den samme ... Læs mere

 17. kransnålalger

  gruppe af alger tilhørende grønalgeklassen Charophyceae. I Danmark findes 25 arter og fem slægter, bl.a. glanstråd, kransnål og redetråd, de fleste i sti... Læs mere

 18. heterozygot

  individ dannet ved kønnet formering, og som har modtaget forskellige udgaver af samme stykke arvemateriale fra de to forældre; dvs. forskellige alleller i ... Læs mere

 19. spore

  Penicilliumplanter (af gr. sporos 'såning, sæd', af samme indoeur. rod som sperma), en- ell... ... Læs mere

 20. krydsninger

  parringer (hos planter bestøvninger) mellem individer, som er genetisk forskellige, fx af forskellig art, varietet, race eller fra forskellige genetiske linje... Læs mere

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki