fundamentalisme (Kristen fundamentalisme)

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Kristen fundamentalisme opstod som reaktion på 1800- og 1900-t.s bibelkritik, der behandlede Bibelen ikke som Guds ord, men som udtryk for menneskers tro. Fundamentalismen hævdede derimod, at Bibelen var blevet til under direkte inspiration fra Gud, hvorfor den er ufejlbarlig og hævet over menneskelig kritik. I USA samlede kristne fra forskellige protestantiske trossamfund ved 1900-t.s begyndelse sig til kamp mod Darwins udviklingslære og udbredelsen af liberal teologi (Social Gospel Movement). De tog navn efter skriftserien The Fundamentals (12 bd., 1910-15), som blev et udgangspunkt for deres opfattelse.

Umiddelbart efter 1. Verdenskrig spillede bevægelsen en ledende rolle i den kulturkamp, der bl.a. kom til udtryk i indførelsen af et nationalt spiritusforbud (se forbudstiden) samt i flere staters forbud mod undervisning i udviklingslæren. Fundamentalisternes korstog ebbede ud efter Scopessagen i 1925, og de forsvandt fra den politiske scene, men udviklede sig i de følgende årtier til en egentlig subkultur i The Bible Belt. Deres levedygtighed er for alvor demonstreret fra slutningen af 1970'erne, hvor organisationer som Moral Majority og Christian Coalition atter gjorde protestantisk fundamentalisme til en magtfaktor i amerikansk politik.

Teologisk er den kristne fundamentalisme en skærpelse i forhold til biblicismen, idet den hævder, at Bibelen giver autoritativt og uafviseligt svar på alt. Den bibelske "sandhed" erstatter den "videnskabelige" sandhed, fx om verdens og menneskets skabelse. Tro går forud for viden, sacrificium intellectus, 'intellektets opofring'. Den kristne fundamentalisme hævder at repræsentere Bibelens egen opfattelse af sig selv; især henvises der til 2. Timotheusbrev 3,16 ("skrift indblæst af Gud") og 2. Petersbrev 1,21 ("for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menenskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud"). Integrisme er en katolsk variant af dette skriftsyn, men kristen fundamentalisme manifesterer sig i praksis interkonfessionelt.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

  • Der er endnu ingen tags til denne artikel
Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
05/02/2009
Ekspert
TeHa
Oprindelige forfattere
Mull
30/01/2009
NB-P
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki