kategori

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

kategori, (af gr. kategoria 'udsagn, prædikat', af kategorein 'tale imod, anklage, udsige'), i filosofi er ordet i sin tekniske betydning indført af Aristoteles som betegnelse for irreduktible klasser af prædikater. Uden at påberåbe sig fuldstændighed anfører Aristoteles i Kategorierne og i Topikken ti kategorier: substans, kvantitet, kvalitet, relation, sted eller rum, tid, stilling, haven, handlen og liden.

Hos Kant er kategorierne rene a priori-forstandsbegreber, dvs. at de er uafhængige af eller går forud for enhver mulig erkendelse. Hver for sig repræsenterer de måder, hvorpå erkendeapparaturet former eller ordner en given mangfoldighed af fornemmelser, således at begrebsmæssig bestemmelse og erkendelse af erfaringsgenstande bliver mulig. Kant opdelte kategorierne i fire klasser: kvantitets-, kvalitets-, relations- og modalitetskategorien.

I moderne filosofi har man talt om, at ord tilhører samme kategori, hvis de kan erstatte hinanden i en given kontekst (meningssammenhæng), således at kontekstens syntaktiske konstruktion forbliver korrekt (syntaktisk kategori), eller meningen forbliver uændret (semantisk kategori).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Ekspert
Brahde
Oprindelig forfatter
CHKo
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki