Friedrich Schleiermacher

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Friedrich Schleiermacher portrætteret i 1829 af den tyske billedhugger Christian Daniel Rauch; Nationalgalerie, Berlin.

Friedrich Schleiermacher, 1768-1834, tysk evangelisk teolog, hvis tænkning blev skelsættende for 1800- og 1900-tallets protestantiske teologi, idet han førte konsekvenserne af Immanuel Kants metafysikkritik over i teologien; fra 1810 professor ved universitetet i Berlin, som han var medgrundlægger af.

Friedrich Schleiermachers skolegang og indledende højere uddannelse foregik i brødremenighedens pædagogiske institutioner; han brød siden med miljøet uden dog at fornægte inspirationen derfra.

I sine første år som præst i Berlin færdedes han i romantikernes kredse; et nært venskab forbandt ham med Friedrich Schlegel. Hans kendteste bog, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (1799), har dannet grundlag for modernitetens religionsforståelse (se liberalteologi). Her forsvarer han religionen som en selvstændig menneskelig livsytring ved siden af metafysik og moral, som den ikke må sammenblandes med. Religionen er følelse og smag for det uendelige, en umiddelbar anskuelse af Universet i alt værende.

Som professor forelæste han over alle teologiske discipliner bortset fra GT, men hans betydning ligger primært i den systematiske teologi og manifesteredes med hovedværket, dogmatikken Der christliche Glaube (1820, 1830). Dogmatikkens genstand er ikke Gud, men den umiddelbare kristne selvbevidsthed, dvs. forståelsen af mennesket i relation til Gud og verden, udfoldet i troens sprog.

J.G. Fichte. Portræt af J.G. Fichte, Friedrich Schleiermacher, tysk evangelisk teolog, Friedrich Ludwig Jahn, tysk gymnastikpædagog og forfatter, og Ernst Moritz Arndt, tysk historiker, forfatter og politiker. Kunstner og årstal ukendt.

Freidrich Schleiermacher forelæste endvidere over filosofisk etik (i en form, der udgør en slags kulturfilosofi), over dialektik, psykologi og pædagogik, hvor han blev skoledannende i Tyskland, over hermeneutik og æstetik. Også i klassisk filologi gjorde han sig gældende; han leverede den første tyske og stadig anvendte oversættelse af Platons samlede værker.

Filosofisk afgrænser Friedrich Schleiermacher sig fra en spekulativ idealisme som G.W.F. Hegels. Han lader erfaring og spekulativ tænkning stå i stadig vekselvirkning. Centralt står endvidere forholdet mellem individ og samfund.

Hans position karakteriseres bedst som idealistisk realisme. Politisk var han liberal og en aktiv modstander af restaurationen i Preussen.

Sideløbende med sit akademiske arbejde virkede Friedrich Schleiermacher som præst og var en meget afholdt prædikant. I Danmark var navnlig H.N. Clausen påvirket af ham.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Friedrich Schleiermacher portrætteret i 1829 af den tyske billedhugger Christian Daniel Rauch; Nationalgalerie, Berlin.

© Dette billede må du ...

Friedrich Schleiermacher. Portræt af J.G. Fichte, tysk filosof, Friedrich Schleiermacher, Friedrich Ludwig Jahn, tysk gymnastikpædagog, og Ernst Moritz Arndt, tysk historiker, forfatter og politiker. Kunstner og årstal ukendt.

Viser 2 af 2 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
18/12/2013
Ekspert
TeHa
Oprindelig forfatter
ThJoe
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki