Dagen i dag 27. november 2015Se alle dagen i dag

 • 8_f.KrHorats
 • 1991Forsvarets Medalje
 • 1954Alger Hiss
 • 1942Jimi Hendrix
 • 1921Alexander Dubček
 • 1895nobelprisen
 • 1701Anders Celsius
 • 8_f.Kr - Horats

  Den romerske lyriker Quintus Horatius Flaccus, på dansk Horats, døde, 57 år gammel. Horats gav den latinske lyrik en klassisk form, som blev bestemmende for vesteuropæisk digtning helt til vor tid. Det er fra Horats, vi bl.a. kender udtrykket den gyldne middelvej og in medias res.

 • Nationalmuseet
  1991 - Forsvarets Medalje

  Forsvarets Medalje indstiftedes. Den uddeles for fortjenstfuld indsats uden for Danmark. Krigsmedaljer vandt udbredelse i mange lande i forbindelse med befrielses- og selvstændighedskrigene ved 1800-tallets begyndelse.

 • Polfoto/Topfoto
  1954 - Alger Hiss

  Den amerikanske diplomat Alger Hiss blev løsladt efter tre års fængsel for falsk forklaring. Hiss var blevet anklaget for at have spioneret til fordel for Sovjetunionen i 1930'erne, men havde nægtet sig skyldig i den sag. I dag anses det for veldokumenteret, at han var informant og spion for Sovjetunionen.

 • 1942 - Jimi Hendrix

  Den amerikanske rockguitarist Jimi Marshall Hendrix blev født. Han revolutionerede den elektriske guitars musikalske udtryk med sin anvendelse af overstyring, effekter og feedback. Hendrix døde i 1970.

 • Gyldendal
  1921 - Alexander Dubček

  Den tjekkoslovakiske politiker Alexander Dubček blev født. Som leder af det tjekkoslovakiske kommunistparti indledte han de reformer, der førte til Pragforåret i 1968. Dubček døde i 1992.

 • Polfoto/Pressens Bild/Jonas Ekstrømer
  1895 - nobelprisen

  Nobelprisen indstiftedes testamentarisk af den svenske kemiker Alfred Nobel. Prisen uddeles årligt til personer, "som i det forløbne år har gjort menneskeheden den største nytte" inden for fysik, kemi, fysiologi/medicin, økonomi og litteratur samt for freden.

 • Det Kongelige Bibliotek
  1701 - Anders Celsius

  Den svenske fysiker og astronom Anders Celsius blev født. Han formulerede vores temperaturskala, som dog var omvendt i forhold til i dag — vands frysepunkt var sat til 100 °C. Han døde i 1744.

Aktuel baggrundsviden

Tema: EU og forbehold

Den Europæiske Union, EU, er en sammenslutning af 28 europæiske lande, der som erklærede mål bl.a. har at styrke den europæiske identitet i internationale sammenhænge for at fremme fred, frihed, sikkerhed og fremskridt i såvel Europa som hele verden.

Danmark tilsluttede sig De Europæiske Fællesskaber (EF) i 1973. Medlemslandene har siden bevæget sig mod en større økonomisk og politisk integration. Med Den Europæiske Fælles Akt i 1987 indledte de et udenrigspolitisk samarbejde og skabte grundlaget for det indre marked, men Maastrichttraktaten fra 1992, der med regler om unionsborgerskab, uddannelse, styrkelse af miljøpolitikken og dannelse af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) med fælles valuta og fælles centralbank betød afgivelse af suverænitet, forkastede Danmark.

Ved en folkeafstemning året efter tilsluttede Danmark sig en særordning, Edinburghafgørelsen, der med fire forbehold indebar, at Danmark ikke deltager i den fælles valuta, euro, i den fælles forsvarspolitik, at unionsborgerskab ikke erstatter dansk statsborgerskab, samt at Danmarks deltagelse i samarbejdet om retlige og indre anliggender, asyl- og indvandringspolitik, narkotikabekæmpelse samt politisamarbejde alene sker på mellemstatsligt plan.

Amsterdamtraktaten, der trådte i kraft i 1999, gjorde bl.a. Schengenaftalen til en del af EU-samarbejdet og udvidede EU's kompetence med hensyn til visum-, indvandrings- og asylspørgsmål. Det havde dog kun begrænset virkning for Danmark pga. de fire forbehold. Øvrige ændringer i EU-samarbejdet er sket ved Nicetraktaten 2001 og Lissabontraktaten 2007.

En folkeafstemning 3.12.2015 skal afgøre, om det danske retsforbehold fra 1993 skal ændres til en tilvalgsordning. Se hvad det indebærer i DR's infoquiz.