Dagen i dag 9. oktober 2015Se alle dagen i dag

 • 1991sumo
 • 1974Oskar Schindler
 • 1967Ernesto "Che" Gue...
 • 1940John Lennon
 • 1918Frederik Karl
 • 1890Clément Ader
 • 1772Christian Jacobse...
 • Polfoto/Louis Lopez/Cal Sport Media/ABACAUSA.COM
  1991 - sumo

  Den første konkurrence i sumo afholdt uden for Japans grænser blev indledt i Royal Albert Hall i London med deltagelse af Japans bedste sumobrydere. Sporten i sin nuværende form stammer fra 1600-t.

 • Henrik Schurmann
  1974 - Oskar Schindler

  Den tyske forretningsmand Oskar Schindler døde, 66 år gammel. Han grundlagde en virksomhed i det tyskbesatte Polen med jødisk arbejdskraft. Det lykkedes ham ved at bestikke højtstående SS-officerer at redde sine ca. 1200 arbejdere fra holocaust.

 • Polfoto
  1967 - Ernesto "Che" Guevara

  Den argentinske guerillaleder og læge Ernesto "Che" Guevara døde, 39 år gammel. "Che" Guevara spillede en fremtrædende rolle i guerillakrigen 1956-59 på Cuba. Hans karismatiske figur har stadig stor symbolsk betydning i Latinamerika og dele af den øvrige verden.

 • Polfoto
  1940 - John Lennon

  Den britiske sanger og komponist John Lennon blev født. Som medlem af The Beatles øvede han betydelig indflydelse på udviklingen af rockmusikken igennem 1960'erne. I 1980 blev Lennon myrdet på gaden foran sit hjem i New York af en sindsforvirret beundrer.

 • 1918 - Frederik Karl

  Den tyske arveprins af Hessen Frederik Karl blev valgt til finsk konge. Efter Den Finske Borgerkrig mente mange, at et monarki med en tysk konge var det bedste værn om Finlands nyvundne selvstændighed. Ved Tysklands sammenbrud måneden efter trak kongen sig dog tilbage.

 • Polfoto/Roger-Viollet
  1890 - Clément Ader

  Den franske opfinder og flyvepioner Clément Ader løftede sig som den første nogensinde fra jorden i et fartøj tungere end luften. Det foregik i det dampdrevne, flagermuslignende Éole. Ingen af hans flyvninger er officielt anerkendt.

 • Drakenbergfondet
  1772 - Christian Jacobsen Drakenberg

  Den danske sømand Christian Jacobsen Drakenberg døde. Han skulle med sine 145 år være Danmarks hidtil længst levende. Han gjorde tjeneste i flåden under alle Danmark-Norges krige til og med Store Nordiske Krig.

Aktuel baggrundsviden

 FIGUR 18-5. Musvåger holder ofte til i skovbryn.

FIGUR 18-5. Musvåger holder ofte til i skovbryn.

Tema: Musvåge

Ni arter af rovfugle træffes regelmæssigt i det åbne danske land i vinterperioden. De mest udbredte er musvåge, spurvehøg, duehøg, fjeldvåge og tårnfalk. Disse arter er gået markant frem, efter at de sidste rovfuglearter blev helårsfredet i 1967. Blå kærhøg forekommer mere pletvis. Havørn og kongeørn er sammen med vandrefalk de mest fåtallige.

Musvågen, der har det latinske navn Buteo buteo, er almindelig både som ynglende og som træk- og vintergæst. Den er 51-57 cm med et vingefang på 113-128 cm. Skønt harmløs — dens føde er især smågnavere, men også fx krybdyr, regnorme og ådsler — har den været ihærdigt forfulgt, og bestanden gik gradvis tilbage, indtil totalfredningen i 1967. Siden er antallet vokset fra ca. 1000 par til 6000 par.

Musvågen jager i åbent land og store skovlysninger, og reden bygges i træer. Man ser den ofte langs motorveje, hvor føde søges blandt trafikdræbt vildt og i de uopdyrkede rabatter.

Musvågen er en kompakt fugl. Fjerdragten varierer fra hvid med enkelte brune pletter og striber til helt mørkebrun. Den har brede, afrundede vinger og en afrundet hale. Vingeformen er en tilpasning til glideflyvning, og musvågen udnytter ofte termik (opstigende luft over solvarmet jord) for at holde sig i luften med et minimalt energiforbrug både under træk, og når de søger føde.

En rovfugl „muser“, når den med højt løftede, blafrende vinger – næsten som en helikopter – står stille over samme sted, mens den koncentreret spejder efter mus på jorden. Især fjeldvågen og tårnfalken, men lejlighedsvis også musvågen, mestrer denne teknik.

Hør musvågen:

/@api/deki/files/64524/=26918052.mp3