Danmarks Oldtid

Forandringernes århundreder (2.800-2.400 f.Kr.)

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.


Det 3. årtusinde f.Kr. blev endnu en forvandlingens tid for det danske landskab. Førhen havde det været en art kratlandbrug, der havde sat sit præg på skoven. Men bøndernes indgreb i naturen blev stadig mere mærkbare. Mange steder regenererede skoven ikke længere, åbne græsningsarealer begyndte at brede sig overalt omkring bøndernes bosættelser. Det blev for alvor mærkbart i tiden efter ca. 2800 f.Kr., den tid som kaldes enkeltgravstiden. Navnet har den fået efter den gravform, som nu blev fremherskende i de vestlige dele af landet: enkeltmandsbegravelser under små jordhøje.1 I de nordlige og østlige dele af landet fortsatte man endnu i flere århundreder med at begrave de døde ved efterbegravelser i de store stengrave.

Perioden er en af de svagest belyste i landets oldtidshistorie. Det skyldes især, at kendskabet til bøndernes bosættelser endnu er meget ringe. Det er dog tydeligt, at de menneskeskabte forandringer af landskabet medførte, at bosættelserne nu blev små og spredtliggende. De enkelte hushold begyndte at skille sig ud fra det tætte fællesskab, der tidligere havde bestemt den daglige livsform. Det var den proces, som førte til, at man i de vestlige egne af landet begyndte at begrave de døde i enkeltmandsgrave. Hvor man førhen gennem forfædrekulten havde betonet de dødes tilhørsforhold til ætten, lagde man nu mere vægt på det enkelte individs status i de levendes samfund.

Det var dog først og fremmest i de vestlige egne af landet, at disse forandringer fandt sted. I de nordlige og østlige dele af landet foreskrev gravritualerne stadig genbegravelser i de gamle megalitgrave. I det hele taget udviklede der sig i enkeltgravstiden talrige forskelle mellem landets enkelte egne. Disse lokalforskelle bar i sig kimen til den udvikling, der skulle finde sted i bondestenalderens slutning og videre frem gennem den tidligste bronzealder.

Afsnittet Forandringernes århundreder (2.800-2.400 f.Kr.) er en del af Danmarks Oldtid; et værk i fire bind. En stor del af billedmaterialet er stillet til rådighed af Nationalmuseet

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

  • Der er endnu ingen tags til denne artikel
Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Danmarks Oldtid

Nyhedsbrev

Om artiklen

Oprindelig forfatter
JJe
09/07/2012
  • Læst 1071 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki