Danmarks Oldtid

Stormænd og konger (550-800 e.Kr.)

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.


Tiden frem til det 7. århundrede betød afslutningen på den antikke verden. Det europæiske kontinent blev i mellemtiden reduceret til et kriseramt område. Alle drømme om at se et genrejst romerrige var effektivt blevet gjort til skamme.

Men i Mellemøsten voksede en ny stormagt frem, den islamiske. I løbet af få årtier af det 7. århundrede opslugte de islamiske hære hele Perserriget og store dele af Det byzantinske Rige. Snart stod araberne ved Indiens grænser, og ikke længe derefter indledte de erobringen af den Iberiske Halvø. I mellemtiden havde et stærkt islamisk dynasti etableret sig i Damaskus, hvor det bevarede magten i de næste hundrede år, indtil Islams center i midten af det 8. århundrede blev rykket østpå, til Bagdad.

Mens dette skete, opbyggede de merovingiske konger i Europa en ny magtstruktur på ruinerne af det vestromerske rige. Det var det frankiske rige, som hen mod år 600 bestod af det romerske Gallien og store dele af de germanske områder i Centraleuropa. Dette rige overtog Karl Martel og hans slægt, karolingerne, i begyndelsen af det 8. århundrede. Europa havde igen fået en stormagt, som var næsten lige så stor, som det vestromerske rige havde været det – og hvis nordlige grænse gik der, hvor danernes rige begyndte.

For de folk, som boede i landene mod nord, blev Frankerrigets fremvækst af afgørende betydning. Det skandinaviske krigeraristokrati efterlignede det frankiske i bestræbelserne på at fastholde magten. Rundt om i Sydskandinavien fremstod i det 6. og 7. århundrede småkonger, hvis mål det var at opnå kontrol over mere eller mindre velafgrænsede lokalområder. Men med det 8. århundrede synes kongemagten i traditionel forstand at være en kendsgerning i Skandinavien. På den tid nævner frankiske kilder også direkte eksistensen af konger i det danske område.

Afsnittet Stormænd og konger (550-800 e.Kr.) er en del af Danmarks Oldtid; et værk i fire bind. En stor del af billedmaterialet er stillet til rådighed af Nationalmuseet

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Danmarks Oldtid

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Bagdad
se Baghdad . ...Artikel i Den Store Danske
Skandinavien
(lat. Scandinavia , opr. form af Skåne ), bete ...Artikel i Den Store Danske
Perserriget
traditionel betegnelse for især det achaimenidis ...Artikel i Den Store Danske
Gallien
lat. Gallia , i antikken romernes betegnelse fo ...Artikel i Den Store Danske
karolingerne
frankisk-austrasisk stormandsslægt, der er opkal ...Artikel i Den Store Danske
Damaskus
(arab. Dimashq eller al-Sham ), hovedstad og ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
JJe
09/07/2012
  • Læst 1203 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki