Dagen i dag 1. marts 2015Se alle dagen i dag

 • Årligtmarts
 • 1983dyrtidsregulering
 • 1927Harry Belafonte
 • 1922Yitzhak Rabin
 • 1911Jacobus Henricus ...
 • 1896Adwa
 • 1881Narodnaja Volja
 • 1810Frédéric Chopin
 • Årligt - marts

  Årets første dag efter den oprindelige romerske kalender. Med marts som årets første måned var september den syvende, hvorfor september, oktober, november og december har navn efter tallene 7, 8, 9 og 10 på latin.

 • 1983 - dyrtidsregulering

  Dyrtidsreguleringen blev ved lov suspenderet. Dyrtidsreguleringen blev indført i 1919 til regulering af løn og en række offentlige ydelser som pensioner i takt med prisniveauet. Den blev afskaffet helt i 1987 som et led i bekæmpelsen af inflationen.

 • Polfoto/Ben Curtis/AP
  1927 - Harry Belafonte

  Den amerikanske entertainer, skuespiller og sanger Harry Belafonte blev født. Han er især kendt for sine calypsosange, bl.a. Banana Boat Song.

 • Polfoto/Contrast Press
  1922 - Yitzhak Rabin

  Den israelske officer og politiker Yitzhak Rabin blev født. Han var premierminister 1974-77 og 1992-95. Sammen med Shimon Peres og Yassir Arafat modtog Rabin i 1994 Nobels Fredspris for arbejdet med at skabe en fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne samt en fredstraktat med Jordan. Rabin døde i 1995.

 • 1911 - Jacobus Henricus vant Hoff

  Jacobus Henricus van't Hoff, hollandsk kemiker, døde, 58 år gammel. Som den første blev han tildelt nobelprisen i kemi (1901). Han fik den for sit arbejde med relationskinetik og osmose.

 • 1896 - Adwa

  Det største nederlag for en europæisk hær i Afrika blev påført en italiensk invasionsstyrke på 20000 mand ved den etiopiske by Adwa. Det resulterede i, at Italien måtte anerkende Etiopiens uafhængighed og for en tid opgive planerne om et koloniherredømme i landet.

 • Gyldendal
  1881 - Narodnaja Volja

  Den russiske revolutionære terrororganisation Narodnaja Volja lykkedes med sit forehavende, nemlig at dræbe kejser Aleksander 2., der ellers havde overlevet de tidligere tre attentatforsøg mod sig.

 • 1810 - Frédéric Chopin

  Den polske komponist og pianist Frédéric Chopin blev født. Han skrev især for klaver og regnes for en af 1800-tallets betydeligste klaverkomponister. Han skrev i en både virtuos og udtryksfuld, romantisk stil. Chopin døde i 1849.

Aktuel baggrundsviden

TEMA: KOMMA

I nogle situationer har komma en meget vigtig funktion, når en sætnings betydning afhænger af, hvor det lille skilletegn sættes. Det ses af sætningsparret "Så spiser vi, bedstemor!" og "Så spiser vi bedstemor!", hvor den sidste sætning leder tankerne hen på kannibalisme.

Ofte er kommaet dog ikke betydningsskabende, og meningen bag en sætning vil let kunne forstås, uanset hvilket kommasystem der anvendes.

Op til årtusindeskiftet blev det fremherskende grammatiske kommasystem justeret i anerkendelse af udfordringerne ved det eksisterende system. Kun et fåtal af danskerne beherskede kommaet fuldt ud, og kommasætning uden bagvedliggende grammatisk analyse gav mange fejl.

Hører "efter" til hovedsætning eller ledsætning?
Hovedsætning Han blev meget ivrig efter, at du skulle gå.
Ledsætning Han blev meget ivrig, efter at du var gået.

Der indførtes et enhedskomma, der skulle sørge for, at tekstens indholdsmæssige afgrænsning vejede tungere end mekaniske regler. Startkomma foran ledsætninger blev fjernet, men dette komma blev genindført som valgfrit komma i 2004.

Det gældende kommasystem stiller andre krav til folks analyseevner. Selvom man kan sætte færre kommaer, skal man fx holde styr på, hvad der er en ledsætning, og om en ledsætning er sideordnet til eller en del af en anden ledsætning.

Som hovedregel skal der sættes slutkomma, når en sætning indledes med en ledsætning.

Idiotkomma
Forkert * Jeg ved ikke hvem, der kommer.
Rigtigt Jeg ved ikke, hvem der kommer.

I 2015 drøfter Dansk Sprognævns bestyrelse, hvordan kommareglerne fungerer i praksis, efter kommaet igen har været fremme i den offentlige debat.

Læs mere om kommatering.

Slutkomma

Hvorfor hun er forsinket, ved vi ikke.

Startkomma

Vi ved ikke, hvilke af de nye elever der kommer i elevrådet.

Man siger, at det bliver regnvejr, når svalerne flyver lavt.

Vi havde godt hørt, at han er svær at samarbejde med, da vi opstillede ham til bestyrelsen.

Startkomma udeladt

Vi ved ikke hvilke af de nye elever der kommer i elevrådet.

Man siger at det bliver regnvejr når svalerne flyver lavt.

Vi havde godt hørt at han er svær at samarbejde med, da vi opstillede ham til bestyrelsen.

Find bøger