Dagen i dag 19. april 2015Se alle dagen i dag

 • 2005Benedikt 16.
 • 1967Konrad Adenauer
 • 1959Sonningprisen
 • 1943Warszawaghettoops...
 • 1882Charles Darwin
 • 1824George Gordon Byron
 • 1560Philipp Melanchthon
 • Polfoto/Domenico Stinellis/AP
  2005 - Benedikt 16.

  Den tyskfødte Joseph Ratzinger efterfulgte pave Johannes Paul 2. under navnet Benedikt 16. Som kardinal nød han respekt som en fremragende teolog, samtidig med at hans markant konservative linje mødte stærk kritik fra forskelligt hold.

 • AKG
  1967 - Konrad Adenauer

  Den tyske politiker Konrad Adenauer døde, 91 år gammel. Han var Vesttysklands første forbundskansler 1949-63, og hans vestorienterede, antikommunistiske linje banede vejen for Vesttysklands indtræden i NATO og EF.

 • 1959 - Sonningprisen

  Sonningprisen blev uddelt for første gang i henhold til testamente efter redaktør Carl Johan Sonning, der havde fødselsdag denne dag. Prisen uddeles hvert andet år til en person, der har udmærket sig inden for europæisk kulturliv. Blandt modtagerne er Ingmar Bergman, Václav Havel og Jørn Utzon.

 • 1943 - Warszawaghettoopstanden

  Jøder i Warszawas ghetto satte sig til væbnet modværge, da den tyske besættelsesmagt ville deporterere byens sidste 60.000 jøder til udryddelseslejrene. Året før var flere end 400.000 deporteret til Treblinka. De tyske tropper blev holdt på afstand i fire uger, hvorefter jøderne blev ført til udryddelseslejrene.

 • Punch, 1877
  1882 - Charles Darwin

  Den britiske naturforsker Charles Darwin døde, 73 år gammel. Med sin evolutionsteori fik han afgørende betydning for både den professionelles og menigmands natursyn. Selvom Darwin havde status af kontroversiel fritænker, fik han en statsbegravelse i Westminster Abbey.

 • National Portrait Gallery, London
  1824 - George Gordon Byron

  Den britiske digter George Gordon Byron, eller blot lord Byron, døde. Han blev kun 36 år gammel. Byron fik stor betydning for nybruddet i europæisk romantik. Med fremstillingen af den byronske helt, en melankolsk, rastløs, dæmonisk type i opposition til vedtagne normer, ramte han noget centralt i tiden. Hans hovedværk er det uafsluttede digt Don Juan.

 • 1560 - Philipp Melanchthon

  Philipp Melanchthon, tysk luthersk reformator, døde, 63 år gammel. Han var Luthers nære samarbejdspartner og udarbejdede Den Augsburgske Bekendelse, bekendelsesskriftet for den evangelisk-lutherske kirke.

Aktuel baggrundsviden

Hættemåge i sommerdragt.

Hættemåge i sommerdragt.

TEMA: MÅGER

Mågerne er en familie af mågevadefugle med 51 arter i hele verden.

Af udseende er det en meget homogen gruppe, men størrelsen varierer betydeligt - de er 25-79 cm lange med et vingefang på 70-170 cm. De har fødder med svømmehud. De er som regel grå eller sorte på oversiden og hvide på undersiden; nogle arter har et sort halebånd, og hos mange er hovedet mørkebrunt eller sort i yngledragten. Ungfuglene er brunlige.

De fleste måger findes ved vand og lever af smådyr og fisk, evt. fugleæg og fugleunger. Visse mågearter har effektivt været i stand til at udnytte fiskeriaffald og åbne lossepladser, hvilket undertiden har ført til en dramatisk tilvækst i bestandene.

Med moderniseringen af havnefronterne flytter flere måger ind i byerne, til stor gene for beboerne, da måger støjer og kan optræde aggressivt, når de beskytter deres unger. Det anbefales at forebygge et indtog af måger ved bl.a. at sikre, at fuglene ikke har adgang til spiseligt affald og ved at placere forhindringer som stålpigge og særlige net på tage, så fuglene ikke kan bygge reder. Æg kan pensles med paraffinolie, hvilket lukker porerne i ægget, og det går til. Dette kræver Naturstyrelsens tilladelse. Det er ligeledes ulovligt at skyde måger uden en særlig tilladelse.

I Danmark er hættemåge, stormmåge, sildemåge, sølvmåge, svartbag og ride almindelige. Dertil kommer sjældne gæster som fx middelhavssølvmåge og ismåge.

Læs mere om måger.

Find bøger