Danmarkshistorien

Land og folk, en oversigt

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.


Kystlinien

I vikingetiden så det danske landskab helt anderledes ud end i vore dage. Ganske vist er vandstanden ved de fleste danske kyster nu om stunder omtrent som for tusind år siden, med undtagelse af Sønderjylland hvor landet stedvis er sunket med indtil en m; men fra tid til anden har der været mærkbare ændringer i vandstanden. Læs videre ...

Skove

Skovområdernes udbredelse og omfang har også ændret sig væsentligt siden vikingetiden. Den almindeligste træsort var eg, og en undersøgelse af det bevarede tømmer viser, at selv om noget af det hidrører fra fritstående træer eller fra småskove kommer det meste dog fra deciderede skovtræer. Læs videre ... 

Klima og samfærdsel

Om periodens klima ved man kun lidt med sikkerhed. Træernes årringe viser at væksthastigheden varierede fra år til år; men det skyldes mange faktorer, så man kan ikke drage entydige konklusioner om temperatur og regnmængde. Læs videre ... 

Gårde og landsbyer

Adskillige forsøg er gjort på at anslå den danske befolknings størrelse i vikingetiden, men der er intet pålideligt grundlag for sådanne beregninger. Kun få bebyggelser fra perioden er udgravet, og kun to fuldstændigt, nemlig landsbyerne Sædding og Vorbasse. Læs videre ... 

Samfund og ledere

Landsbyer og gårde dannede tilsammen større enheder, bygder, som ofte havde naturlige grænser, især kyster og åer. Nogle af bygdenavnene lever videre i syssel- og herredsnavne. Læs videre ... 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

  • Der er endnu ingen tags til denne artikel
Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Danmarkshistorien

Nyhedsbrev

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Redaktionen
13/02/2012
  • Læst 688 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki