Dagen i dag 28. november 2015Se alle dagen i dag

 • 1975Timor
 • 1968Enid Blyton
 • 1960akademier
 • 1943Teherankonferencen
 • 1820Friedrich Engels
 • 1757William Blake
 • 1680Giovanni Lorenzo ...
 • Polfoto/AFP Photo/Weda/Pool
  1975 - Timor

  Den portugisiske koloni på Østtimor erklæredes for selvstændig republik. December samme år annekterede Indonesien Østtimor, der opnåede fuld selvstændighed i 2002.

 • 1968 - Enid Blyton

  Den britiske forfatter Enid Blyton døde, 72 år gammel. Hun har skrevet mere end 600 børnebøger, hvoraf bøgerne i serien om De 5 er de mest kendte. Serien er oversat til mere end 100 sprog.

 • Bo Bojesen/Frederiksborgmuseet
  1960 - akademier

  Det Danske Akademi blev stiftet. Ifølge Akademiets fundats er dets formål "at virke for dansk ånd og sprog, især inden for litteraturen". De 12 medlemmer var fremtrædende forfattere, deriblandt Karen Blixen og Tom Kristensen.

 • United States Information Agency
  1943 - Teherankonferencen

  Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill mødtes for første gang i Teheran. Efter fire dage havde de aftalt, at Vestmagterne skulle åbne en ny front ved en landgang i Frankrig i foråret 1944 samtidig med en sovjetisk offensiv i øst.

 • AKG
  1820 - Friedrich Engels

  Den tyske socialistiske teoretiker Friedrich Engels blev født. Engels blev uddannet som forretningsmand i bl.a. sin fars virksomheder i Tyskland og i England. Fra 1844 indledte han samarbejdet med Karl Marx, der bl.a. mundede ud i Det Kommunistiske Manifest. Engels døde i 1895.

 • 1757 - William Blake

  Den britiske digter, maler og gravør William Blake blev født. Som billedkunstner var han især inspireret af gotikken, af klassisk kunsts dyrkelse af det nøgne menneskelegeme, middelalderens illuminerede håndskrifter og barokkens emblembøger. Blake døde i 1827.

 • 1680 - Giovanni Lorenzo Bernini

  Den italienske billedhugger Giovanni Lorenzo Bernini døde, 81 år gammel. Bernini var barokkens betydeligste kunstner i 1600-tallets Rom. Ifølge samtidige kilder skal Bernini have udført skulpturer allerede som 8-årig.

Aktuel baggrundsviden

Tema: EU og forbehold

Den Europæiske Union, EU, er en sammenslutning af 28 europæiske lande, der som erklærede mål bl.a. har at styrke den europæiske identitet i internationale sammenhænge for at fremme fred, frihed, sikkerhed og fremskridt i såvel Europa som hele verden.

Danmark tilsluttede sig De Europæiske Fællesskaber (EF) i 1973. Medlemslandene har siden bevæget sig mod en større økonomisk og politisk integration. Med Den Europæiske Fælles Akt i 1987 indledte de et udenrigspolitisk samarbejde og skabte grundlaget for det indre marked, men Danmark forkastede Maastrichttraktaten fra 1992, der med regler om unionsborgerskab, uddannelse, styrkelse af miljøpolitikken og dannelse af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) med fælles valuta og fælles centralbank betød afgivelse af suverænitet.

Ved en folkeafstemning året efter tilsluttede Danmark sig en særordning, Edinburghafgørelsen, der med fire forbehold indebar, at Danmark ikke deltager i den fælles valuta, euro, i den fælles forsvarspolitik, at unionsborgerskab ikke erstatter dansk statsborgerskab, samt at Danmarks deltagelse i samarbejdet om retlige og indre anliggender, asyl- og indvandringspolitik, narkotikabekæmpelse samt politisamarbejde alene sker på mellemstatsligt plan.

Amsterdamtraktaten, der trådte i kraft i 1999, gjorde bl.a. Schengenaftalen til en del af EU-samarbejdet og udvidede EU's kompetence med hensyn til visum-, indvandrings- og asylspørgsmål. Det havde dog kun begrænset virkning for Danmark pga. de fire forbehold. Øvrige ændringer i EU-samarbejdet er sket ved Nicetraktaten 2001 og Lissabontraktaten 2007.

En folkeafstemning 3.12.2015 skal afgøre, om det danske retsforbehold fra 1993 skal ændres til en tilvalgsordning. Se hvad det indebærer i DR's infoquiz.