Danmarkshistorien

Evangelii lyse dag

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.


Guds og kongens ordinans

Den „bedre ordning og reformation”, der var Christian 3.s og hans medarbejderes program i 1536, skulle genoprette Guds ord og ære og indføre en ret kristelig tro. Læs videre ...

Sværmere, uhyrer og papistiske bæster

Der fandtes naturligvis stadig overbeviste og aktive katolikker i landet. De bedste teologer fra den gamle tid var knyttet til kapitlerne i Roskilde, København og Lund, og selv om de havde været repræsenteret ved Kirkeordinansens tilblivelse, hvor de måtte bøje sig for kongens krav, var det ikke meningen, at de fortsat skulle gøre sig gældende. Læs videre ...

Skoler og undervisning

Gejstligheden var lærerstanden, der skulle vejlede hele samfundet, ikke mindst den opvoksende slægt. Nu skulle den fornyede kirke føre denne opgave videre. Læs videre ...

Med Peder Palladius på visitats

Befolkningen måtte forstå, at der var megen gammel sandhed, som man havde lært af sine forældre og af sin sognepræst, som ikke gjaldt mere. Læs videre ...

Den konkurrerende magi

Der var mange indre og ydre farer, som truede selv de lydige borgere i det daglige liv i familie og landsby eller købstad. Her udkæmpedes også kampen mellem Gud og Satan, ja den foregik i det enkelte menneske. Læs videre ...

Kirken og befolkningen

Den reformerede kirke havde altså samme dualistiske syn på tilværelsen som de katolske teologer. Alt hørte enten Gud eller Djævelen til, alt var led i kampen imellem dem og skulle forstås i denne sammenhæng. Læs videre ...

Trolddomsprocesserne

"De brændte jo en hob tilforn af dem udi Malmø, udi Køge og andetsteds, og hører vi til, at der sidder atter en hob greben i Malmø og skulle brændes. Læs videre ...

Var de skyldige?

Mange af de dømte, sikkert de allerfleste, har uden tvivl været uskyldige i den forstand, at de ikke har ønsket at skade nogen med deres magiske kunster, hvis de overhovedet har foretaget den slags. Læs videre ...

Christian 3.s Bibel

Det var en naturlig tanke, at den fornyede danske kirke skulle have en bibel. Der fandtes ingen fuldstændig dansk udgave, og da man allerede i Kirkeordinansen havde stillet krav om, at præsterne skulle have en bibel, var det en påtrængende opgave. Læs videre ...

Efter borgerkrigen

Ved Københavns overgivelse i 1536 havde kongen betinget sig, at han skulle have herredømmet over byens befæstning, og at han skulle indsætte borgmestre og råd, som skulle være ham „tro og nyttige”. Læs videre ...

 


Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

  • Der er endnu ingen tags til denne artikel
Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Danmarkshistorien

Nyhedsbrev

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Redaktionen
13/02/2012
  • Læst 563 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki